Stowarzyszenie Ludzi Morza "Morze" 

 
 

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Ludzi Morza - „Morze”

Pole działania organizacji:

 • edukacja
 • kultura i sztuka
 • młodzież
 • ochrona środowiska
 • współpraca międzynarodowa
 • seniorzy
 • turystyka
 • sport i rekreacja
 • hobby
 • działalność międzynarodowa.

 

Zakres działania organizacji:

 

Popularyzacja i zachowanie lokalnej kultury, wspieranie społeczności, szczególnie zamieszkujących obszary rybackie oraz rozwój tych obszarów, a w szczególności:

 • integracja ludzi zamieszkujących (obecnie i w przeszłości) ziemię ustecką, na rzecz kształtowania lokalnego patriotyzmu,
 • kultywowanie tradycji Ustki od chwili jej powstania, a szczególnie od momentu powiązania z Polską, podkreślenie osiągnięć kulturowych na przestrzeni dziejów i rozwijanie ośrodka myśli morskiej,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi morza,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych,
 • wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony fauny i flory, ze szczególnym uwzględnieniem fauny i flory morskiej,
 • wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem turystyki morskiej,
 • organizowanie zajęć z młodzieżą szkolną mających za zadanie krzewienie kultury morskiej i przybliżenie jej problematyki morza oraz budowę lokalnego patriotyzmu,
 • inicjowanie zajęć/spotkań kulturalnych w oparciu o kulturę morską,
 • wspomaganie, inicjowanie i realizacja zadań mających na celu budowę i poprawę infrastruktury w szczególności związanej z gospodarką morską i sportem,
 • wspomaganie rozwoju sektora rybołówstwa, akwakultury i gospodarki zasobami morskimi,
 • tworzenie warunków do rozwoju turystycznego i gospodarczego obszarów nadmorskich.

 

Władze organizacji:

Zarząd:

 • Tomasz Kajetan Laskowski – Prezes
 • Juliusz Jarosław Galant – Zastępca Prezesa/Sekretarz
 • Jerzy Kazimierz Duczmal - Zastępca Prezesa /Skarbnik


Komisja rewizyjna:

 • Ryszard Pucułek - Przewodniczący
 • Gabriel Skopiński - Członek
 • Czesław Gleń - Członek

 

Dodatkowe dane o organizacji:


Adres: ul. Mikołaja Kopernika 4/2, 76-270 Ustka

tel.: 668 148 368

fax.:

www: 

e-mail: t.laskowski@wp.pl


Osoby do kontaktu: Tomasz Laskowski, tel. 668 148 368

Data rejestracji organizacji: 28 czerwca 2017 r.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000684370

Numer NIP: 839-31-96-115

Numer REGON: 367661378

Numer konta: 50 9315 0004 0000 6972 2000 0010

 

Liczba odwiedzin : 327
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Hrywniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Hrywniak
Czas wytworzenia: 2017-11-22 14:32:34
Czas publikacji: 2017-11-22 14:32:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak