Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XL/365/2017 w sprawie mpzp miasta Ustka p.n. "CENTRUM 3A"

2017-10-31 10:32:26
Uchwała Nr XL/364/2017 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej nr 154/30, stanowiącej własność GMU, położonej w Ustce, przy ul. Marynarki Polskiej 52

2017-10-31 10:30:13
Uchwała Nr XL/363/2017 w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów

2017-10-31 10:28:39
Uchwała Nr XL/362/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025

2017-10-31 10:27:26
Uchwała Nr XL/361/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

2017-10-31 10:26:00