Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
U c h w a ł a Nr XXI / 192 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/54/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania oraz zbywania przez Burmistrza Miasta Ustka nieruchomości gr

U c h w a ł a Nr XXI / 192 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/54/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania oraz zbywania przez Burmistrza Miasta Ustka nieruchomości gr

2004-05-28 14:15:53
U c h w a ł a Nr XXI / 191 / 2004

U c h w a ł a Nr XXI / 191 / 2004
2004-05-28 14:14:02
U c h w a ł a Nr XXI / 190 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr II/8/2000 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 24 lutego 2000 r.w sprawie określenia godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastron

U c h w a ł a Nr XXI / 190 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr II/8/2000 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 24 lutego 2000 r.w sprawie określenia godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastron

2004-05-28 14:11:08
U c h w a ł a Nr XXI / 189 / 2004 - w sprawie: stalenia wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych,dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Ustki.

U c h w a ł a Nr XXI / 189 / 2004 - w sprawie: stalenia wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych,dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Ustki.

2004-05-28 14:07:42
U c h w a ł a Nr XXI / 188 / 2004 - w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku public

U c h w a ł a Nr XXI / 188 / 2004 - w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku public

2004-05-28 14:05:42
U c h w a ł a Nr XXI / 187 / 2004 - w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi , osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katol

U c h w a ł a Nr XXI / 187 / 2004 - w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi , osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katol

2004-05-28 13:56:54
U c h w a ł a Nr XXI / 186 / 2004 - w sprawie: określania zasad zwrotu wydatków na świadczenia z, pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy.

U c h w a ł a Nr XXI / 186 / 2004 - w sprawie: określania zasad zwrotu wydatków na świadczenia z, pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy.

2004-05-28 13:52:49
U c h w a ł a Nr XXI / 185 / 2004 - w sprawie: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

U c h w a ł a Nr XXI / 185 / 2004 - w sprawie: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

2004-05-28 13:41:00
U c h w a ł a Nr XXI / 184 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/153/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie dofinansowania organizacji pozarządowych w 2004 roku.

U c h w a ł a Nr XXI / 184 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/153/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie dofinansowania organizacji pozarządowych w 2004 roku.

2004-05-28 13:39:13
U c h w a ł a Nr XXI / 183 / 2004 - w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ustka.

U c h w a ł a Nr XXI / 183 / 2004 - w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ustka.

2004-05-28 13:35:47