Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Raport z konsultacji z Mieszkańcami Miasta Ustka w przedmiocie projektu budżetu Miasta Ustka na 2018 rok

2018-02-15 09:05:49
Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie projektu Budżetu Miasta Ustka na 2018r.

2017-12-13 09:32:10
Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalziacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022

2017-11-30 10:29:33
Konsultacje społeczne w sprawie w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń

 

 

2017-11-28 15:10:20
Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ustka w prawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022

2017-10-30 08:26:41
ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA USTKA W SPRAWIE: „PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK”

2017-10-26 15:04:27
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022

2017-10-20 14:32:13