Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
U c h w a ł a Nr XX / 170 / 2004 - w sprawie: wyrażenia woli zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ustka, obowiązująca do 31 grudn

U c h w a ł a Nr XX / 170 / 2004 - w sprawie: wyrażenia woli zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ustka, obowiązująca do 31 grudn

2004-05-13 14:30:23
U c h w a ł a Nr XX / 176 / 2004 - w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

U c h w a ł a Nr XX / 176 / 2004 - w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

2004-05-13 12:14:24
U c h w a ł a Nr XX / 175 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/107/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 23 października 2003r. w sprawie budowy, remontów i modernizacji ulic w Ustce w latach 2003-2015.

U c h w a ł a Nr XX / 175 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/107/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 23 października 2003r. w sprawie budowy, remontów i modernizacji ulic w Ustce w latach 2003-2015.

2004-05-13 12:03:43
U c h w a ł a Nr XX / 174 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/138/2004 z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Ustki.

U c h w a ł a Nr XX / 174 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/138/2004 z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Ustki.

2004-05-13 11:58:49
U c h w a ł a Nr XX / 173 / 2004 - w sprawie: powołania Rady do spraw Rewitalizacji

U c h w a ł a Nr XX / 173 / 2004 - w sprawie: powołania Rady do spraw Rewitalizacji

2004-05-13 11:54:42
U c h w a ł a Nr XX / 172 / 2004 - w sprawie: zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.

U c h w a ł a Nr XX / 172 / 2004 - w sprawie: zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.

2004-05-13 11:44:01
U c h w a ł a Nr XX / 171 / 2004 - w sprawie: utworzenia obwodów głosowania.

U c h w a ł a Nr XX / 171 / 2004 - w sprawie: utworzenia obwodów głosowania.

2004-05-13 11:39:31
U c h w a ł a Nr XX / 169 / 2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/150/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wraz ze sprzedażą

U c h w a ł a Nr XX / 169 / 2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/150/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wraz ze sprzedażą

2004-05-13 11:19:44
U c h w a ł a Nr XX / 168 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr X/72/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 czerwca 2003r.w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Ustka.

U c h w a ł a Nr XX / 168 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr X/72/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 czerwca 2003r.w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Ustka.

2004-05-13 11:11:29
U c h w a ł a Nr XX / 167 / 2004 - w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustki z wykonania budżetu miasta za 2003r.

U c h w a ł a Nr XX / 167 / 2004 - w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustki z wykonania budżetu miasta za 2003r.

2004-05-13 10:59:35