Usteckie Towarzystwo Pływackie "AQUA" 

 
 

Nazwa organizacji:

Usteckie Towarzystwo Pływackie „AQUA”

Pole działania organizacji:

 • edukacja
 • organizacja czasu wolnego
 • sport i rekreacja
 • turystyka
 • hobby
 • organizacja zajęć, zawodów i imprez

 

Zakres działania organizacji:

 

 • rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych umiejętności pływackich,
 • propagowanie i rozwój sportu pływackiego oraz ratownictwa wodnego,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 • wspieranie sektora rybołówstwa i akwakultury,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Władze organizacji:

Zarząd:

 • Jarosław Domałążek – Prezes
 • Izabela Firkowska - Wiceprezes
 • Alicja Rutkowska - Skarbnik


Komisja rewizyjna:

 • Mariusz Durejko - Członek
 • Magdalena Syldatk - Członek
 • Zbigniew Marchlewicz - Członek

 

Dodatkowe dane o organizacji:


Adres: ul. Mikołaja Kopernika 14/114, 76-270 Ustka

tel.: 604 058 797

fax.:

www: www.plywanie.ustka.pl

e-mail: jarek196262@wp.pl


Osoby do kontaktu: Jarosław Domałążek, tel. 604 058 797

                             Izabela Firkowska, tel. 504 838 215

Data rejestracji organizacji: 22 września 2017 r.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000695053

Numer NIP: 839-31-98-491

Numer REGON: 368325168

Numer konta: Bank Zachodni WBK: 12 1090 2590 0000 0001 3517 9078

 

Liczba odwiedzin : 311
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Hrywniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Hrywniak
Czas wytworzenia: 2017-10-10 13:37:59
Czas publikacji: 2017-10-10 13:37:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak