Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.SOA.295.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (Wydz. IKiOŚ)..

2018-12-19 11:44:35
Zarządzenie Nr 0050.FN.294.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

2017-12-29 08:46:17
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.293.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych samorządu w 2018r.

2017-12-28 13:45:33
Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.292.2017 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce

2017-12-22 10:55:33
Zarządzenie Nr 0050.AiK.291.2017 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Ustka na 2018 rok

2017-12-21 13:52:18
Zarządzenie Nr 0050.FN.290.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

2017-12-21 08:46:08
Zarządzenie Nr 0050.GP.289.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

2017-12-19 14:17:33
Zarzadzenie Nr 0050.GP.288.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.GP.255.2015 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ustka na lata 2014-2017

2017-12-19 12:33:34
Z.GN.287.2017 w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka, położonej w Ustce przy ul. Perłowej oznaczonej nr 2364 (przyłącze)

2017-12-15 14:09:40
Zarządzenie Nr 0050.FN.286.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

2017-12-13 08:38:45