Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIX/360/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/206/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk, a Gminą Miasto Ustka w sprawie zagospodarowania przez Miasto Gdańsk frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miasto Ustka.

2017-10-02 15:20:33
Uchwała Nr XXXIX/359/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/280/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2017-10-02 15:19:43
Uchwała Nr XXXIX/358/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/146/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ustka.

2017-10-02 15:18:36
Uchwała Nr XXXIX/357/2017 w sprawie mpzp miasta Ustka pn. „PROMENADA NADMORSKA BIS”.

2017-10-02 15:17:31
Uchwała Nr XXXIX/356/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp miasta Ustka pn. „NOWA USTKA 1A”.

2017-10-02 15:16:09
Uchwała Nr XXXIX/355/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/149/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp miasta Ustka pn. „UROCZYSKO A”.

2017-10-02 15:13:51
Uchwała Nr XXXIX/354/2017 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powiększenia Słowińskiego Rezerwatu Biosfery.

2017-10-02 15:13:01
Uchwała Nr XXXIX/353/2017 w sprawie zmian w WPF Miasta Ustka na lata 2017-2025

2017-10-02 15:12:10
Uchwała Nr XXXIX/352/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

2017-10-02 15:09:26
Uchwała Nr XXXVIII/351/2017 w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022

2017-09-04 15:17:22