Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIII/385/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/167/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: określenia zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka

2018-02-20 14:22:28
Uchwała Nr XLIII/380/2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2018-02-20 14:21:37
Uchwała Nr XLIII/377/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „TERENY KOLEJOWE I OKOLICE” w Ustce

2018-02-20 14:21:06
Uchwała Nr XLIII/376/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „NOWA USTKA 2” w Ustce

2018-02-20 14:20:29
Uchwała Nr XLIII/374/2017 w sprawie uchwalenie budżetu miasta Ustka na 2018 rok

2018-02-20 14:19:18
Uchwała Nr XXXIX/359/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/280/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2018-02-20 14:18:31
Uchwała Nr XXXIX/358/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/146/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność GMU

2018-02-20 14:17:46
Uchwała Nr XXXIX/357/2017 w sprawie mpzp "PROMENADA NADMORSKA BIS" w Ustce

2018-02-20 14:17:02
Uchwała Nr XXXVIII/348/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno

2018-02-20 14:16:08
Uchwała Nr XL/365/2017 w sprawie mpzp miasta Ustka pn. "CENTRUM 3A"

2018-02-20 14:15:09