Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVII/343/2017 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych.

2017-08-23 08:19:23
Uchwała Nr XXXVII/347/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustka pn. "Centrum 1 B".

2017-07-28 15:23:48
Uchwała Nr XXXVII/346/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustka.

2017-07-28 15:22:12
Uchwała Nr XXXVII/345/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustka pn. "Łacha A".

2017-07-28 15:21:23
Uchwała Nr XXXVII/344/2017 w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozumienia z Gminą Ustka w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Słupsku.

2017-07-28 15:20:28
Uchwała Nr XXXVII/342/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/261/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2017-2020.

2017-07-28 15:17:48
Uchwała Nr XXXVII/341/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/135/2008 Rady Miasta w Ustce z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka, położonej w Ustce przy ul. Zaruskiego 1.

2017-07-28 15:17:06
Uchwała Nr XXXVIII/340/2017 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości o pow. 0,0028 ha, stanowiącej część działki oznaczonej nr 1156/5, stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, położonej w Ustce przy Placu Dąbrowskiego.

2017-07-28 15:15:38
Uchwała Nr XXXVII/339/2017 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości o pow. 14 m2, stanowiącej część działki oznaczonej nr 1918, stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, położonej w Ustce przy ul. Narutowicza.

2017-07-28 15:14:07
Uchwała Nr XXXVII/338/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka

2017-07-28 15:12:25