Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVI /327/2017 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka.

2017-07-03 15:04:09
Uchwała Nr XXXVI/330/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Centrum 4C" w Ustce.

2017-07-03 14:14:19
Uchwała Nr XXXVI / 329/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. CENTRUM 4B.

2017-07-03 14:13:24
Uchwała Nr XXXVI / 328/2017 w sparwie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Kobylnica, Gminą Słupsk oraz Pomorską Akademią Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. przy projekcie partnerskim pn. „Krok do sukcesu” w ramach działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2017-07-03 14:12:12
Uchwała Nr XXXVI /326/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Komandora Bolesława Romanowskiego w Ustce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Komandora Bolesława Romanowskiego w Ustce.

2017-07-03 14:09:37
Uchwała Nr XXXVI /325/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kapitana Leonida Teligi w Ustce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Kapitana Leonida Teligi w Ustce.

2017-07-03 14:07:05
Uchwała Nr XXXVI /324/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Generała Mariusza Zaruskiego w Ustce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Generała Mariusza Zaruskiego w Ustce.

2017-07-03 14:05:36
Uchwała Nr XXXVI /323/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2017-2025.

2017-07-03 13:55:04
Uchwała Nr XXXVI /322/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

2017-07-03 13:54:51