Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
U c h w a ł a Nr XIX / 163 / 2004 - w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Ustka w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej „Euroregion Bałtyk”.

U c h w a ł a Nr XIX / 163 / 2004 - w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Ustka w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej „Euroregion Bałtyk”.

2004-04-02 09:56:11
U c h w a ł a Nr XIX / 166 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/153/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 lutego 2004 r.w sprawie dofinansowania organizacji pozarządowych w 2004 roku.

U c h w a ł a Nr XIX / 166 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/153/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 lutego 2004 r.w sprawie dofinansowania organizacji pozarządowych w 2004 roku.

2004-04-01 15:15:26
U c h w a ł a Nr XIX / 165 / 2004 - w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Ustce.

U c h w a ł a Nr XIX / 165 / 2004 - w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Ustce.

2004-04-01 15:12:23
U c h w a ł a Nr XIX / 164 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/37/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 27 lutego 2003r.w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztu podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Ustce.

U c h w a ł a Nr XIX / 164 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/37/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 27 lutego 2003r.w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztu podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Ustce.<

2004-04-01 15:09:45
U c h w a ł a Nr XIX / 162 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/137/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługowej w okresie od

U c h w a ł a Nr XIX / 162 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/137/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługowej w okresie od

2004-04-01 14:58:33
U c h w a ł a Nr XIX / 161 / 2004 - w sprawie: ustalenia stawki czynszu regulowanego za najem 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.- przy ul

U c h w a ł a Nr XIX / 161 / 2004 - w sprawie: ustalenia stawki czynszu regulowanego za najem 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.- przy ul

2004-04-01 14:54:36
U c h w a ł a Nr XIX / 160 / 2004 - w sprawie: ustalenia stawki czynszu regulowanego za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budowanych budynkach mieszkalnych Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego S

U c h w a ł a Nr XIX / 160 / 2004 - w sprawie: ustalenia stawki czynszu regulowanego za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budowanych budynkach mieszkalnych Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego S

2004-04-01 14:47:25
U c h w a ł a Nr XIX / 159 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr X/72/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 czerwca 2003r.w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Ustka.

U c h w a ł a Nr XIX / 159 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr X/72/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 czerwca 2003r.w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Ustka.

2004-04-01 14:41:01
U c h w a ł a Nr XIX / 158 / 2004 - w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Ustka.

U c h w a ł a Nr XIX / 158 / 2004 - w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Ustka.

2004-04-01 14:26:46
U c h w a ł a Nr XIX / 157 / 2004 - w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

U c h w a ł a Nr XIX / 157 / 2004 - w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

2004-04-01 13:44:37