Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIV/308/2017 w sparwie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

2017-07-07 09:44:12
Uchwała Nr XXXIV/307/2017 w sprawie przyjęcia Programu „Karta Usteckiego Seniora”.

2017-04-28 13:37:14
Uchwała Nr XXXIV/306/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Ustka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2017-04-28 13:36:04
Uchwała Nr XXXIV/305/2017 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka.

2017-04-28 13:34:46
Uchwała Nr XXXIV/304/2017 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od rocznych opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości sprawowanego przez Żłobek Miejski w Ustce.

2017-04-28 13:32:52
Uchwała Nr XXXIX/303/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2017-2025.

2017-04-28 13:31:01
Uchwała Nr XXXIV/302/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.

2017-04-28 13:27:58
Uchwała Nr XXXIV/301/2017 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Ustka w zakresie realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Ustka w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka.

2017-04-28 13:26:20