Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
U c h w a ł a Nr XVIII / 156 / 2004 - w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej Gminy Miejskiej Ustka w Stowarzyszeniu – Lokalna Organizacja Turystyczna “USTKA”.

U c h w a ł a Nr XVIII / 156 / 2004 - w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej Gminy Miejskiej Ustka w Stowarzyszeniu – Lokalna Organizacja Turystyczna “USTKA”.

2004-03-01 14:08:07
U c h w a ł a Nr XVIII / 155 / 2004 - w sprawie: ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie miasta Ustki.

U c h w a ł a Nr XVIII / 155 / 2004 - w sprawie: ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie miasta Ustki.

2004-03-01 14:04:14
U c h w a ł a Nr XVIII / 154 / 2004 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - zachodniej części miasta pn.„UROCZYSKO”.

U c h w a ł a Nr XVIII / 154 / 2004 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - zachodniej części miasta pn.„UROCZYSKO”.

2004-03-01 13:38:25
U c h w a ł a Nr XVIII / 153 / 2004 - w sprawie: dofinansowania organizacji pozarządowych w 2004 roku.

U c h w a ł a Nr XVIII / 153 / 2004 - w sprawie: dofinansowania organizacji pozarządowych w 2004 roku.

2004-03-01 13:34:26
U c h w a ł a Nr XVIII / 152 / 2004 - w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Ustka.

U c h w a ł a Nr XVIII / 152 / 2004 - w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Ustka.

2004-03-01 13:31:19
U c h w a ł a Nr XVIII / 151 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/79/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ustk

U c h w a ł a Nr XVIII / 151 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/79/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ustk

2004-03-01 13:27:51
U c h w a ł a Nr XVIII / 150 / 2004 - w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wraz ze sprzedażą własności gruntu lub z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, obowiązujących w r

U c h w a ł a Nr XVIII / 150 / 2004 - w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wraz ze sprzedażą własności gruntu lub z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, obowiązujących w r

2004-03-01 13:18:08
U c h w a ł a Nr XVIII / 149 / 2004 - w sprawie: zaliczenia odcinka drogi wojewódzkiej Nr 210, tj. ulicy Marynarki Polskiej w Ustce do kategorii dróg gminnych.

U c h w a ł a Nr XVIII / 149 / 2004 - w sprawie: zaliczenia odcinka drogi wojewódzkiej Nr 210, tj. ulicy Marynarki Polskiej w Ustce do kategorii dróg gminnych.

2004-02-27 15:26:06
U c h w a ł a Nr XVIII / 148 / 2004 - w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej, tj.ulicy Westerplatte w Ustce.

U c h w a ł a Nr XVIII / 148 / 2004 - w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej, tj.ulicy Westerplatte w Ustce.

2004-02-27 15:17:35
U c h w a ł a Nr XVIII / 147 / 2004 - w sprawie: udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Ustka.

U c h w a ł a Nr XVIII / 147 / 2004 - w sprawie: udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Ustka.

2004-02-27 15:12:49