Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2017 

 
 

CENTRALNY  REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2017 ROK

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  Umowa GN.272.4.2017  09.01.2017  Pracownia Usług Geodezyjnych GEOMETRA w Ustce  świadczenie usług geodezyjnych na rzecz GMU 30000,00 do 31.12.2017
 2  Umowa zlecenie GP/1/2017  10.01.2017  Kowalska Grażyna Słupsk  Sporządzanie projektów decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3000,00  10.01.2017-31.12.2017
3  Umowa zlecenie PR.272.1.2017  10.01.2017  Bierndgarski Hubert Ustka  Dokumentowanie fotograficzne i video spotkań i przedsięwzięć z udziałem Burmistrza Miasta Ustka 2700,00  01.01.2017-31.03.2017
4  Umowa PR.272.2.2017  11.01.2017  Lokalna Organizacja Tusytyczna w Ustce  Promocja GMU poprzez wydania Informatora Turystycznego Ustka na Fali 26500,00  do 25.05.2017
5  Umowa GP.2.2017  16.01.2017  Firma ABPA Ustka  Organizacja i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego pn.Rewitalicaja obszaru zdegradowanego w Ustce 14760,00  do 20.03.2017
6  Umowa GN.272.3.2017  13.01.2017  Biuro Usług Majątkowych MM Słupsk  Wykonywanie wycen nieruchomości na rzecz GMU 44243,10  do 31.12.2017
7  Umowa SOKS.01.8140.2017  13.01.2017  Piekarnia Ciastkarnia E. Brzóska Ustka  Dostawa pieczywa do CPD w Ustce 4000,00  od dnia podpisania
8  Umowa SOKS.02.8140.2017  13.01.2017  Usługi Gastronomiczne Stołówka  Szkolna Ustka  Posiłki obiadowe dla dzieci w CPD w czasie ferii zimowych, półkolonii letnich  2017 16500,00  2017
9  Umowa SOKS.11.8141.2017  13.01.2017  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustce  Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprze zajęcia 89132,00  01.02.2017-31.12.2017
10  Umowa SOKS.09.8141.2017  13.01.2017  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ustce  Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprze zajęcia 88683,00  01.02.2017-31.12.2017
11  Umowa SOKS12.8141.2017  13.01.2017  Gimnazjum w Ustce   Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprze zajęcia 46621,00  01.02.2017-31.12.2017
12  Umowa SOKS.15.8140.2017  20.01.2017  Biblioteka Miejska w Ustce   Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprze zajęcia 1500,00  16.01.2017-28.01.2017
13  Umowa SOKS.07.8135.2017  13.01.2017  Centrum Pomocy Psychologicznej Opoka Bierkowo  Świadczenie usług psychologicznych z rodzinami dysfunkcyjnymi w CPD Ustka 8000,00  do 31.12.2017
14  Umowa SOKS4460.1.2017  09.01.2017  Gaponowicz Andrzej Ustka  Opiekun-dowożenie ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego- zwrot za koszty przejazdu wg biletów  01.01.2017-31.12.2017
15  Umowa SOKS4460.2.2017  09.01.2017  Jasińska Marzenna Ustka  Opiekun-dowożenie ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego- zwrot za koszty przejazdu wg biletów   01.01.2017-31.12.2017
16  Umowa SOKS4460.3.2017  09.01.2017  Pawlik Grażyna Ustka  Opiekun-dowożenie ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego- zwrot za koszty przejazdu wg biletów   01.01.2017-31.12.2017
17  Umowa SOKS4460.4.2017  09.01.2017  Pawlik Grażyna Ustka  Opiekun-dowożenie ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego- zwrot za koszty przejazdu wg biletów   01.01.2017-31.12.2017
18  Umowa SOKS4460.5.2017  09.01.2017  Stokowska Ewa Ustka  Opiekun-dowożenie ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego- zwrot za koszty przejazdu wg biletów   01.01.2017-31.12.2017
19  Umowa SOKS4460.6.2017  09.01.2017  Szcześniak Marzena Ustka  Opiekun-dowożenie ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego- zwrot za koszty przejazdu wg biletów   01.01.2017-31.12.2017
20  Umowa SOKS4460.7.2017  09.01.2017  Węgiel Ewelina Ustka  Opiekun-dowożenie ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego- zwrot za koszty przejazdu wg biletów   01.01.2017-31.12.2017
21 Umowa GN.272.2.2017 11.01.2017 Agora SA Warszawa Publikacja ogłoszeń prasowych 8000,00 do 31.12.2017
22 Umowa PR.272.5.2017 13.01.2017 Press-Service Monitoring Mediów  Poznań Przegląd mediów 540,00 m-c do 31.12.2017
23 Umowa PR.272.4.2017 13.01.2017 AGM Marketing Słupsk Redagowanie Gońca Usteckiego 2337,00 za emisje do 31.12.2017
24 Umowa Pr.272.3.2017 17.01.2017 ARTNET Ochaby Wielkie-Skoczów Usługi teleinformatyczne  Serwer SMS.pl wg cennika usł. do 31.12.2017
25 Umowa SOKS.10.8135.2017 13.01.2017 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ustka Świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii w MKRPA 7000,00 01.01.2017-31.12.2017
26 Umowa SOKS.03.8135.2017 13.01.2017 Chowaniec Grażyna Wodnica Zajęcia programu terapeutycznego w CPD 13120 01.01.2017-31.12.2017
27 Umowa SOKS.14.8140.2017 03.02.2017 Centrum Integracji Społecznej w Ustce Środki na realizac. programu profilakt.-terapeutycznego BE Free 11000,00 do 31.10.2017
28 Umowa SOKS.07.8135.2017 13.01.2017 Szałek Robert Świadczenie usług w zakresie psychologii w MKRPA 7000,00 01.01.2017-31.12.2017
29 Umowa GN.272.1.2017 09.01.2017 Polska Press Warszawa Publikacja ogłoszeń prasowych 10000,00 do 31.12.2017
30 Umowa SOKS.425.1.2017 02.02.2017 Uzdrowisko Ustka Udostępnienie kompleksu basenowego na naukę pływania uczniów klas III SP 100000,00 do 15.12.2017
31 Umowa 121/2017 23.01.2017 Wojewoda Pomorski Środki z Funduszu Pracy-dofin. kształcenia młodocianych pracowników   2017
32 Umowa IKiOŚ.2.2017 13.01.2017 STUDIUM Sp. z o.o. Warszawa Wykon. trzech programów funkcjonal.-użytkow.-przebudowa dworca kolejowego i autobusowego 43050 do 15.03.2017
33 Umowa SOKS.425.2.2017 13.02.2017 Uzdrowisko Ustka Udostępnienie kompleksu basenowego na naukę pływania uczniów klas II SP 33600,00 do 08.06.2017
34 Umowa SOKS.526.1PS.2017 06.02.2017 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych-dotacja 135000,00 do 31.12.2017
35 Umowa SOKS.526.1S.2017 10.02.2017 Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej Szczypiorniak-Ustka Realizacja zadania publ.-Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną 25000,00 do 31.12.2017
36 Umowa SOKS.526.3S.2017 22,02,2017 Lekkoatletyczny Klub Sportowy Jantar Ustka Realizacja zadania publ.-Upowszechnianie Lekkiej Atletyki wsród dzieci i młodzieży 45000,00 do 31.12.2017
37 Umowa SOKS.526.4S.2017 22.02.2017 Ustecki Szkolny Związek Sportowy  w Ustce Realizacja zadania publ.-Przygotowanie i przeprowadzenie Miejskiej Olimpiady Młodzieży w Ustce 2017 22000,00 do 31.12.2017
38 Umowa SOKS.526.5S.2017 22.02.2017 Ustecki Szkolny Związek Sportowy  w Ustce Realizacja zadania publ.-Koszykówka dla każdego /projekt z budżetu obywatelski/ 36000,00 do 31.12.2017
39 Umowa IKiOŚ.1.2017 18.01.2017 Ekovert Łukasz Szkudlarek Wrocław Opracow.kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach-Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny dla Miasta Ustka 22140,00 21 dni od podp.umowy
40 Umowa SOKS.04.8135.2017 13.01.2017 Madurajska Elżbieta Świadczenie usług psycholog. w Punkcie Vita Activa 2880,00 01.01.2017-31.12.2017
41 Umowa SOKS.05.8135.2017 13.01.2017 Sierdzińska Bogusława Pełnienie dyżurów w Punkcie Vita Activa 2880,00 01.01.2017-31.12.2017
42 Umowa SOKS.06.8135.2017 13.01.2017 Zielińska Renata Sprzątanie pomieszczeń CPD 6600,00 01.01.2017-31.12.2017
43 Umowa zlecenie 2151.2.2017 31.01.2017 Deja Halina Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej 15 zl za rozpatrz.wniosek 01.02.2017-31.12.2017
44 Umowa zlecenie 2150.1.2017 31.01.2017 Jachman Urszula Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej 15 zł za rozpatrz.wniosek 01.02.2017-31.12.2017
45 Umowa zlecenie 2151.3.2017 31.01.2017 Zblewska Katarzyna Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej 15 zł za rozpatrz.wniosek 01.02.2017-31.12.2017
46 Umowa SOKS.425.4.2017 14.02.2017 Firkowska Izabela Prowadzenie zajęć nauki pływania dla klas II szkół podstawowych w Ustce 6000,00 16.02.2017-07.06.2017
47 Umowa SOKS.425.3.2017 14.02.2017 Owsiński Marek Prowadzenie zajęć nauki pływania dla klas II szkół podstawowych w Ustce 10800,00 14.02.2017-08.06.2017
48 Umowa IKiOŚ.3.2017 07.02.2017 Zakład Usług Inżynierskich TRAFIC Słupsk Konserwacja i montaż nowego oznakowania pionowego na terenie m.Ustka w 2017 195994,35 do 31.12.2017
49 Umowa IKiOŚ.6.2017 15.02.2017 Przedsiębiorstwo Wilebranżowe EGIDA Włynkówko Doatwa kruszywa łamanego 89175,00 do 31.12.2017
50 Umowa SOKS.526.1K.2017 28.02.2017 Towarzystwo Przyjaciół Ustki Realizacja zadania publ.-Prowadzenie Muzeum Ziemi Usteckiej 21000,00 do 31.12.2017
51 Umowa SOKS.526.2S.2017 28.02.2017 Miejski Klub Sportowy Jantar Realizacja zadania publ.-Szkolenie dzieci i młodz. w zakresie piłki nożnej 140000,00 do 31.12.2017
52 Realizacja zadania publ.- 16.02.2017 Powiat Słupski Wspólfin. zad. publ.-Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży  2017-2018 6000,00 do 24.02.2018
53 Umowa IKiOŚ.4.2017 13.02.2017 EL-KO Ustka Konserwacja oświetlenia ulicznego i urządzeń  stanowiących majątek GMU 130000,00 do 31.12.2017
             
54 Umowa IKiOŚ.8.2017 17.02.2017 Pracownia Projektowo Realizacyjna EFEKT Ustka Wykon. kosztorysu interaktywnego placu zabaw o tematyce morskiej w Ustce 8610,00 do 24.02.2017
55 Umowa IKiOŚ.9.2017 01.03.2017 ZGK Sp. z o.o. Ustka Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości-zad.1 3300832,83 01.03.2017-28.02.2018
56 Umowa IKiOŚ.10.2017 01.03.2017 ZGK Sp. z o.o. Ustka Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z miejsc publicznych-zad.2 143804,70 01.03.2017-28.02.2018
57 Umowa PR.272.8.2017 03.03.2017 Miejski Klub Sportowy JANTAR w Ustce Promocja  miasta Ustka poprzez sport 15000,00 do 31.12.2017
58 Umowa RIE.2/2017 17.02.2017 Cristal Travelnet Sp. z o.o. Ełk Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego  w Ustce dla członków Komitetu Rewitalizacji 13000,00 do 20.03.2017
59 Umowa RIE.3/2017 13.02.2017 MPPARTNERS s.c. Dębnica Kaszubska Opracowanie studium wykonalności  projektu pn. Budowa transportowego węzła integracyjnego dwumiasta w Ustce 22000,00 do 27.03.2017
60 Umowa PR.272.6.2017 22.02.2017 SIM Koło Dostawa materiałów promocyjnych dla GMU w  2017 24600,00 do 09.03.2017
61 Umowa RIE 4/2017 03.03.2017 Biuro Podróży Wodnik Słupsk Kompleksowa organizacja wyjazdu do Kopenhagi w ramach projektu Fish markets 8876,00 10-12.03.2017
62 Umowa GP/4/2017 16.02.2017 Biuro Konsulac.-Projektowe Inżynierii Drogowej TRAFIK s.c. Gdańsk Opracowanie Studium Komunikacyjnego miasta Ustka 43050,00 31.03.2017
63 Umowa SOKS.526.1E.2017 13.03.2017 Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Dotacja na zad. publ.-Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 9 69950,00 do 31.12.2017
64 Umowa SOKS.526.2E.2017 13.03.2017 Polski Zw.emerytów,Rencistów i Inwalidów O.Rej.Ustka Dotacja na zad. publ.-Upowszechnianie działań aktywizujących środowiska senioralne zw. z "dobrym starzeniem się" 25000,00 do 31.12.2017
65 Umowa SOKS.526.1T.2017 07.03.2017 Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka Dotacja na zad. publ.-Turystyka i rekreacja to sposób na zdrowy styl życia 28000,00 do 31.12.2017
66 Umowa SOKS.526.6S.2017 08.03.2017 Centrum Sportów Wodnych OPTY w Ustce Dotacja na zad. publ.-Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 33000,00 do 31.12.2017
67 Umowa SOKS.526.2K.2017 09.03.2017 Ustecka Orkiestra Dęta w Ustce Dotacja na zad.publ.-Funkcjonowanie Usteckiej Orkiestry  Dętej 24000,00 do 31.12.2017
68 Umowa o dzieło1/OC/2017 06.03.2017 Mularczyk Tomasz Słupsk Wykon. opracowania pt. Funkcjonowanoie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warusmk.specjal. 1250,00 30 dni od podpis.um.
69 Umowa zlec. SOA.2150.4.2017 14.02.2017 Bokacz Krzysztof Doręczenie korespondencji 3,50 za przesyłkę 01.03.-31.03.2017
70 Porozumienie 14.02.2017 Miasto Słupsk Korzystanie  z SORPA 267,73 za przyj.os. 01.01.2017-31.12.2017
71 Umowa PR.272.8.2017 13.03.2017 Ustecka Orkiestra Dęta Promocja Miasta Ustka podczas pięciu koncertów 10000,00 do 31.12.2017
72 Umowa 93/2017/I 14.03.2017 InterArena Ustka Instalacja internetu-latarnia miejska na Promenadzie abonament 60,00/m-c 2016-2017
73 Umowa 94/2017/I 14.03.2017 InterArena Ustka Instalacja internetu-ławeczka Kwiatkowskiej abonament 60,00/m-c 15.03.17-14.03.2019
             
74 Umowa IKiOŚ.7.2017 08.03.2017 AG Logistic Słupsk Pełnienie nadzoru inwestorskiego-Przebudowa obiektu mostowego ul.Zubrzyckiego 11193,00 03.2017-10.2017
75 Umowa IKiOŚ.11.2017 07.03.2017 PW EGIDA Włynkówko Bieżące remonty nawierzchni ulic na terenie mista Ustka w 2017 465,56/tonę masy bitum do 22.12.2017
76 Umowa SOA.272.1.2017 15.03.2017 Falck Medycyna  W-wa Opieka Medycyny Pracy ryczałt 580,00/m-c 01.04.2017-31.03.2018
             
77 Umowa SOKS.526.2T.2017 16.03.2017 Z-d Okręgopwy Polskiego Zw.Wędkarskiego w Słupsku Dotacja na zad. publ.-Organizcja imprez turystyczno-krajoznawczych 7000,00 do 31.10.2017
78 Umowa PR.272.11.2017 29.03.2017 iEvent Grupa Eventowa w Reczu Organizacja imprezy Cooking Chalenge 2017 50000,00 21-23.07.2017
79 Umowa PR.272.10.2017 21.03.2017 Usługi Przewozowe Ramzes Ustka Reklama na autobusach 3000,00/m-c 01.03.2017-31.10.2017
80 Umowa IKiOŚ.13.2017 04.04.2017 WANT Sp. z o.o. Tczew Przebudowa obiektu mostowego ul. Zubrzyckiego 956666,66 do 31.10.2017
81 Umowa PR 272.7.2017 03.03.2017 STROER Media W-wa Realizacja Kampanii Reklamowej 54159,36  m-c 04/2017
82 Umowa IKiOŚ.14.2017 24.03.2017 Małe Formy Budowlane Gdynia Dostawa i montaż wiat przystankowych 15900,00 do 20 maja 2017
83 Umowa SOKS.17.8140.2017 05.04.2017 PHU KAMEL Ustla Prace remontowe świetlicy w CPD w Ustce 13910,38 do 31 maja 2017
84 Umowa GP.5.2017 11.04.2017 Fundacja Indygo Słupsk Wykon. prac malarskich w postaci muralu na ścianie szczytowej budynku przy ul. Słowiańskiej 37 15000,00 do 02 lipca 2017
85 Umowa 1/FN  10.04.2017  Ernst & Young Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. W-wa  Kompleksowa usługa doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT 15% odzysk. podatku  
86 Umowa IKiOŚ.21.2017  05.04.2017  INVESTIM SA w-wa  Dostawa lawek żeliwnych i śmietniczek betonowych 73745,88  do 30 maja 2017
87 Aneks Nr6 31.03.2017 Krajowy Rejestr Długów Wrocław Przedłużenie umowy z dn. 30.03.2009 od 01.06.2017 do dn. 31.05.2018   do 31.05.2018 r.
88 Umowa SOKS 16.8140.2017 05.04.2017 Usługi Elektroinstalacyjne  A.Tarnowski Ustka Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej w CPD 1000,00 do 30.05.2017
89 Umowa IKiOŚ.25.2017 20.04.2017 KRĘŻEL Sp. z o.o. Kobylnica Naprawa najazdu na Nabrzeżu Pilotowym w Porcie Morskim Ustka 15717,68 do 28.04.2017
90 Umowa IKiOŚ.15.2017 05.04.2017 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa Wykonanie opracowań niezbędnych działań doradczych zmierzających do uruchomoemia kładki pieszej w Porcie Ustka 51660,00  
91 Umowa IKiOŚ.23.2017 05.04.2017 EL-KO R. Kowalski Ustka Serwisowanie fontann na terenie miasta Ustka 2017 30000,00 do 31.10.2017
92 Umowa IKiOŚ.17.2017 28.03.2017 Zakład Robót Drogowych FRAGES Kobylnica Wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych z kierowcą operetorem ZADANIE 5 33886,50 do 31.12.2017
93 Umowa IKiOŚ.18.2017 28.03.2017 Zakład Robót Drogowych FRAGES Kobylnica Wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych z kierowcą operetorem ZADANIE 3 41364,90 do 31.12.2017
94 Umowa IKiOŚ.24.2017 20.04.2017 DYWIDAG-Systems International Chorzów Prace regulacyjno-konserwacyjne want kładki nad kanałem portowym 30721,94 do 28.04.2017
95 Umowa IKiOŚ.27.2017 24.04.2017 Zakład Utrzymania Dróg i Transportu Słupsk Odnowienie oznakowania poziomego ulic miasta Ustka 47116,99 do 28.09.2017
96 Umowa IKiOŚ.28.2017 24.04.2017 ZUI TRAFIC Słupsk Dostawa i montaż słupów żeliwnych i łańcucha stalowego 17490,60 do 30.05.2017
97 Umowa IKiOŚ.19.2017 28.03.2017 ZUP SKWER Grabno wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych ZADANIE 1 51906,00 do 31.12.17
98 Umowa IKiOŚ.20.2017 28.03.2017 ZUP SKWER Grabno wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych ZADANIE 2 47416,50 do 31.12.17
99 Umowa IKiOS.22.2017 05.04.2017 ZUI TRAFIC Słupsk Dostawa i montaż gablot -styl zabytkowy 5 szt 23985,00 do 15.05.17
100 Umowa PR.272.12.2017 11.04.2017 J.K.P. ProSound Koszalin Nagłośnienie i oświetlenie sceniczne podczas imprez 36211,20 30.06. i 15.08.17
101 Umowa PR.272.14.2017 11.04.2017  FHU KORSARZ Kęty Pokazowe usługi pirotechniczne 18000,00  01.07.17
102 Umowa PR.272.17.2017 19.04.2017 J.K.P. ProSound Koszalin Nagłośnienie i oświetlenie sceniczne podczas imprez 19680,00 03.05;27.05;24.06;15-16.07;
103 Umowa PR.272.13.2017 11.04.2017 S-PIRO Szczecin Pokazowe usługi pirotechniczne 18000,00 30.06.17
104 Umowa zlecenie OC-1/2017 13.04.2017 Janiak Jerzy Słupsk Szkolenie w zakresie OC 550,0 13.04.17
105 Umowa o dzieło GC.6811.4.2017 26.04.2017 Nowicki Jacek Wrocław Wykon. dokumentacji inwentrayzacji budynku mieszkl. ul. Kilińskliego 2300,00 14 dni od podpis.um.
106 Umowa zlec. SOKS.8140.2017 28.04.2017 Wantusiak Grażyna Ustka Sprzątanie pomieszczeń CPD 4800,00 do 31.12.17
107 Umowa MK/BIP/133/2017 19.04.2017 MADKOM Gdynia Baza BIP 2472,30 13.04.2017-13.04.2018
108 Umowa MK/EZD/104/2017 19.04.2017 MADKOM Gdynia Aplikacja Elektron. Obiegu Dok. 11623,50 13.04.2017-13.04.2018
109 Umowa MK/BR/12/2017 19.04.2017 MADKOM Gdynia Dzierżawa sysytemu SIDAS i Umowa powierzenia przetwarzania danych zdalnego dostępu serwisowego 3500,58 13.04.2017-13.04.2018
110 Umowa Serwisowa K 334/2017 11.01.2017 Firma TENSOFT Opole Nadzór autorski systemu ADAS 44870,40 01.01-31.12.2017
111 Umowa Serwisowa INFO.1.2017 11.01.2017 Firma COMSERWIS Słupsk Wsparcie Techniczne dla Systemu Informatycznego 13080,00 01.01.-31.12.2017
112 Umowa INFO.2.2017 21.03.2017 Witkac. sp z o.o. Słupsk Korzystanie z systemu do obsługi Budżetu Obywatelskiego 3321,00 21.03.17-21.0.3.2018
113 Umowa IKiOŚ.16.2017 28.03.2017 ZUI TRAFIC Słupsk Wynajem pojazdów transportowych i przemysłowyzh ZADANIE 4 6396,00 do 31.12.2017
114 Umowa IKiOŚ.26.2017 24.04.2017 INVESTIM W-wa Dostawa wkładów do śmietniczek 8179,50 do 30.05.2017
115 Umowa o rob. budowl.Nr3/2017 10.05.2017 EUROPLAST Słupsk Budowa dwóch budynków socjalnych w Ustce 2139102,81 16 m-cy od podpis.um.
116 Umowa SOKS.18.MK.2017 12.05.2017 Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej Szczypiorniak Dotacja na zadanie publ.-Organizacja czasu wolnego dla dzieci ... 80000,00 do 31.12.2017
             
117 Umowa SOKS.20.MK.2017 12.05.2017 LKS JANTAR Ustka Dotacja na zadanie publ.-Organizacja czasu wolnego dla dzieci ... 33000,00 do 31.12.2017
118 Umowa SOKS.21.MK.2017 12.05.2017 MKS Jantar Ustka Dotacja na zadanie publ.-Organizacja czasu wolnego dla dzieci ... 49000,00 do 31.12.2017
119 Umowa SOKS.22.MK.2017 12.05.2017 Centrum Sportów Wodnych OPTY Dotacja na zadanie publ.-Organizacja czasu wolnego dla dzieci ... 26000,00 do 31.12.2017
120 Umowa SOKS.23.MK.2017 12.05.2017 Centrum Sportów Wodnych OPTY Dotacja na zadanie publ.-Program Edukacji morskiej.. 30000,00 do 31.12.2017
121 Umowa SOKS.525.1MD.2017 18.05.2017 TPU Ustka Dotacja na zadanie publ.-Digitalizacja zbiorów Muzeum Ziemi Usteckiej 2250,00 do 26.05.2017
122 Umowa SOKS.24.MK.2017 12.05.2017 Ustecki Szkolny Zw. Sportowy Dotacja na zadanie publ.-Organizacja czasu wolnego dla dzieci ...Mały Olimpijczyk 8000,00 01.09-31.12.2017
123 Umowa SOKS.25.MK.2017 12.05.2017 Ustecki Szkolny Zw.Sportowy Dotacja na zadanie publ.-Organizacja czasu wolnego dla dzieci ...Pływam nad morzem 18000,00 01.09-31.12.2017
124 Umowa PR.272.15.2017 11.04.2017 FH Grom Częstochowa Pokaz pirotechniczny 18000,00 30.06.2017
125 Umowa PR.272.16.2017 11.04.2017 ARKA Poznań Pokaz pirotechniczny 18000,00 01.07.2017
126 Umowa PR.272.21.2017 18.05.2017 BUS-MED Ustka Zabezpieczenie Medyczne imprez 1800,00 30.06. i 01.07.2017
127  Umowa o dzieło PR.272.20.12017 04.05.2017 Zespół Lao Che Koncert autorski na Promenadzie 20000,00  01.07.2017
128  Umowa IKiOŚ.29.2017 04.05.2017  Agencja reklamowo-Marketingowa Brzeg Dolny Dostawa naklejek na pojemniki na odpady 10941,90  do 26.05.2017
129 Umowa 13.03.2017  Powiat Słupski Dotacja na organizac. XIV Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich 7000,00  do 31.12.2017
130 Umowa PR.272.19.2017 04.05.2017 Chaos Management Group s.c. W-wa Organizacja koncertu Anny Dąbrowskiej 29520,00 15.08.2017
131 Umowa GP.6.2017 10.05.2017  Studio Artystyczno-Konserwatorskie Bydgoszcz Renowacja rzeźby uatorstwa Jana konarskiego 18868,86  08.09.2017
132 Porozumienie Nr 1.OC.2017 11.05.2017 Komenda Miejska Policji w Słupsku Dofinansowanie zadań bezpieczeństwa publicznego  na terenie GMU 25000,00 15.06.-15.09.2017
133 Umowa IKiOŚ.30.2017 18.05.2017 Pracownia Projektowa I.Tyszka Słupsk Wyk.dokumentacji techn.-konserwatorskiej remontu buynku BCK w Ustce 7564,50 do końca III kw.2017
134 Umowa GP.7.2017 22.05.2017 Firma SoftGIS Wrocław Opracow. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospod. Przestrz. GMU 34440,00 do 30.06.2019
135 Umowa IKiOŚ.32.2017 29.05.2017 ZU-H M.dylewski Lipno Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul. Żeglarzy 69997,63 do 30.06.2017
136 Umowa PR.272.18.2017 19.04.2017 Agencja Artystyczna ROY HOUSE Łomianki Organizcja koncertu Zespołu Dr. MISIO 8000,00 30.06.2017
137 Umowa PR.272.25.2017 07.06.2017 TOURTREND Sp. z o.o. Strzelinko Wspólpraca przy organizacji biegu z przeszkodami na treasie Dolina Charlotty 36900,00 10.06.2017
138 Umowa IKiOŚ.31.2017 22.05.2017 TERRA GROUP Zielona Góra Dostawa kaskadowych kwietników 43438,19 22.05.2017
139 Umowa IKiOŚ.34.2017 12.06.2017 Firma Projektowo-Budowlana Słupsk  Dostawa sadzonek roślin ozdobnych 5658,00 do 16.06.2017
140 Umowa RIE 5/2017 12.06.2017 INVESTIN Sp. z o.o. W-wa Opracow. aktualizacji dokumentu Strategia Rozwoju Portu Morskiego w Ustce do roku 2021 24477,00 do 31.10.2017
141 Umowa IKiOŚ.33.2017 08.06.2017 STUDIUM Sp. z o.o. W-wa Wykon. dokumentacji dla inwestycji Budowa ogrodzenia wzdłuż Aresztu Śledczego w Ustce 24354,00 do 31.08.2017
142 Umowa IKiOŚ.35.2017 16.06.2017 PROJEKT PARKING Sp. z o.o. Poznań Kompleksowa obsługa strefy platnego parkowania na terenie miasta Ustki 405,90 od 1000zł wpływów do 31.12.2020
143 Umowa R/16/064295 09.06.2017 Energa-Operator SA Gdańsk Umowa o przebudowę sieci elektroenergetycznej-usunięcie kolizji projektowanej  Budowy Lokalnego Węzła Integrac.w Ustce   do 31.12.2022
144 Umowa PR.272.26/2017 07.06.2017 Teatr Władca Lalek Słupsk Organizacja sześciu występów  teatralnych i zabaw z dziećmi 9000,00 5,19,26.07. i 2,9,23.08.17
145 Umowa PR.272.27.2017 14.06.2017 PORT-FILM Włodzimierzó/Sulejów Ogranizacja KINA NA LEŻAKACH 3690,00 11.07 i 12.08.2017
146 Umowa IKiOŚ.37.2017 19.06.2017 Projektowanie i Nadzór Słupsk Wykon. dokumentacji budowlanej chodnika,śieżki rowerowejprzy ul. Kwiatowej,Krokusowej do Darłowskiej w Ustce 14760,00 do 15.09.2017
147 Umowa IKiOŚ.38.2017 19.06.2017 DAR-POL Szczytno Budowa placu zabaw przy ul. Kościelniaka w Ustce 62579,94 do 30.06.2017
148 Umowa PR.272.28.2017 20.06.2017 TOURTREND Sp. z o.o. Strzelinko Współpraca dotycząca wyścigów motocyklowych 61500,00 24-25.06.2017
149 Umowa PR.272.24.2017 29.05.2017 Agencja Marketingowo-Reklamowa  LIDER Elbląg Przeprowadzenie imprezy Lato z Bursztynową MISS POLSKI 2017 12300,00 19.08.2017
150 Umowa PR.272.29.2017 27.06.2017 MusicArt Debrzno prawa muzyczna w postaci koncertu zespołu RZEPCZYNO 4500,00 30.06.2017
151 Umowa PR.272.30.2017 29.06.2017 Wasilewski Mieczysław Ustka Zabezpieczenie oraz nadzór lelktryczny podczas imprez organizowanych przez Miasto Ustka 6000,00 30.06.-27.08.2017
152 Umowa P/16/051491 13.01.2017 Energa-Operator SA Gdańsk Umowa o przyłączenie do sieci elektrycznej    
153 Umowa P/17/016391 09.05.2017 Energa-Operator SA Gdańsk Umowa o przyłączenie do sieci elektrycznej    
154 Umowa P/17/026756 06.07.2017 Energa-Operator SA Gdańsk Umowa o przyłączenie do sieci elektrycznej    
155 Umowa PR 15.05.2017 Energy Events  Sp. Miszewko Umowa o współpracy przy organizacji imprezy sportowej 20000,00 09.09.2017
156 Umowa PR.272.2017 29.05.2017 Polska Press Sp. W-wa Wspólorganizacja zawodów rowewrowych dla dzieci od 3- 10 lat 12000,00 03.06.2017
157 Umowa INFO.5.2017 29.06.2017 El Toro Stargard Szczeciński Zakup sprzętu komputerowego w ranmach Projektu Fish markets 7416,90 14.07.2017
158 Umowa SOKS.20.8140.2017 30.06.2017 EN-TOUR Usługi Przewozowe Ustka Organizacja wycieczek 14.07 i 11.08.17 dla dzieci  CPD 3332,00  
159 Umowa SOKS.426.1.2017 30.06.2017 SIM Koło Projekt i wykon. koszulek sportowych z nadrukiem herbu M. Ustki 13483,26 do 11.07.17
160 Umowa IKiOŚ.41.2017 26.06.2017 AMIBUD Pińsk Dokumentacja zmian do projektu budowlanego  na Budowę boiska sportowego 43050,00 do 30.09.2017
161 Umowa IKiOŚ.42.2017 13.07.2017 SOLIBUD Ustka Budowa płyty  fundamentowej pod rzeźby Jana Konarskiego 23446,54 2 tyg. od podpisania
162 Umowa IKiOŚ.43.2017 17.07.2017 PUH M.Horodyj Ustka wyk.dokumentacji remontu budynku Gimnazjum w Ustce 1000,00 do 31.07.2017
163 Umowa IKiOS.39.2017 30.06.2017 ZUT-A Kobylnica czyszczenie i remont sieci kanalizacji deszczowej na terenie m.Ustka 187321,96 w 2017 r.
164 Umowa IKiOŚ.40.2017 05.07.2017 OGRODY s.c. Słupsk-Bierkowo dostawa wraz z nasadzeniami bylin i roślin cebulowych przy ul. wczasowej 48157,73 do 10.07.2017
             
165 Umowa IKiOŚ.44.2017 17.07.2017 Pracownia Propjektowa Kosztorysy Nadzór  Słupsk wykon. dokumentacji remontu budynku Gimnazjum w Ustce 6273,00 2 tyg. od podpisania um.
166 UM/00063852/2017 20.07.2017 Orange Polska SA W-wa usługi telekom. -CPD wg taryfikat. 24 m-ce od 01.08.2017
167 UM/00065473/2017 20.07.2017 Orange Polska SA W-wa Usługi telekom.-Neostrada CPD zg z cennikiem 24 m-ce od 01.08.2017
168 Umowa o dzieło PR.272.31.2017 25.07.2017 Wiewiórska Wanda Ustka pokaz naprawy sieci rybackich 1200,00 14-15.08.17
169 Umowa o dzieło PR.272.32.2017 26.07.2017 Mazur Andrzej Wytowno 53 A wykon. trzech szt. drewnianych tablic pamiątkowych Dożynki Rybne-Święto Ustki 1500,00 do 10.08.2017
170 Umowa PR.272.35.2017 28.07.2017 TWISTER T.Wawrowski Grabno organozator imprezy Dożynki Rybne-Święto Ustki 2017 25000,00 14-15.08.17
171 Umowa-zlec. SOA.2150.5.2017 07.08.2017 Pawlik Maciej aktuazlizacja i weryfikacja  bazy rejestru gminnego gospodarki odpadami 2400,-/m-c 07.08.-31.10.2017
172 Umowa GP/4/2017 16.02.2017 Biuro Konsultac.-Projekt. TRAFIK s.c. Gdańsk opracowanie Studium Komunikacyjnego  Miasta Ustka 43050,00 do 31.03.2017
173 Umowa PR.272.33.2017 26.07.2017 MOMUSIC Wrocław zorganizowanie koncertu MESAJAH 18450,00 14.08.2017
174 Umowa SOKS.4424.1.2017 05.07.2017 Turystyka i Wypoczynek Beata Ćwigoń Rowy Świadczenie usługi transportowej-przewóz uczniów 2000,00 25.07. i 03.08.2017
175 Umowa zlec. RIE/6/2017 10.08.2017 Rumiński Krzysztof Bałamątek tłumaczenie rozmów delegacji niemieckiej 300,00 13-15.08.2017
176 Umowa PR.272.23.2017 23.05.2017 Usługi Artystyczne Ł.Waluk Ustka  Organizacja imprezy HIP HOP na fali 23000,00  27.08.2017
177 Umowa IKiOS.45.2017 18.08.2017 MAKROFORMA Gdańsk Remont budynku BCK w Ustce 78105,00 6 tygod.od przekaz. pl.bud.
178 Umowa IKiOS,46,2017 24.08.2017 O-PROJEKT K. Ożarek Dębnica Kaszubska Wyk.dokumentacji budowy ścieżek i oświetlenia na Cmentarzu w Zimowiskch 64452,00 do 15.12.2020r.
179 Umowa IKiOŚ.47.2017 29.08.2017 O-PROJEKT K. Ożarek Dębnica Kaszubska Opracow. aktualizacji dokumentacji przebudowy ul. Jagiellońskiej w Ustce 11685,00 do 04.09.2017
180 Umowa SOKS.525.2MD.2017 04.09.2017 Lekkoatletyczny Klub Sportowy Jantar w Ustce Dotacja na zad. publ.-Zakończenie kariery sportowej B. Madejczyk, Mityng dla dzieci i młodz. 4400,00 do 13.10.2017
181 Umowa IKiOŚ.48.2017 29.08.2017 P.W. EGIDA Włynkówko Sukcesywna dostawa mieszanki-kruszywa- max. 1250 ton 87637,50 do 31.12.2017
182 Umowa IKiOŚ.49.2017 04.09.2017 PU-H KAK Sierakowice Opracow. dokumentacji budowl. remontu ul. Zubrzyckiego w Ustce 11070,00 do 08.09.2017
183 Umowa IKiOS.52.2017 07.09.2017 Usł. Ogólnobudowlane SANTO Słupsk Remont budynku Gimnazjum w Ustce-zabezpiecz. pomieszczeń CPD izolacja ścian piwnicznych 74535,85 5 tyg. od przekaz. placu budowy
184 Umowa IKiOŚ.51.2017 05.09.2017 Gmina Sulęczyno Pomoc finansowa z przezn. na usunięcie skutków nawałnic 50000,00 rozl. do 15.01.2018
185 Umowa IKiOŚ.53.2017 07.09.2017 Obsługa Inwestycji Budowlanych R.Posmykiewicz Kobylnica Nadzór inwestorski -remont budunku Gimnazjum 3690,00 11.09-16.10.2017
186 Porozumienie 04.08.2017 INVESTIN sp. z o.o. Warszawa Rozwiązanie umowy RIE/5/2017 z 12.06.2017    
187 Umowa IKiOŚ.54.2017 14.09.2017 DECOR LIGHY Bielsko Biała Dostawa elementów iluminacji 130995,00 2 tyg. od podpis. umowy
188 Umowa IKiOŚ.50.2017 14.09.2017 Konsorcjum firm Lider;Doradztwo Inwestyc.Rożental i Partner:Roboty Inżynieryjne Iława Zagospodarowanie obszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce w ramach Projektu "Przywrócenie walorów histror. 1473540,00 do 20.12.2017
189 Umowa RIE/7/2017 19.09.2017 Usługi Informatryczno-Ekonomiczne Legionowo Opracow. Koncepcji utworzenia Targu Rybnego w Porcie Ustka w ramach Projektu Fish markets 9500,00 do 15.11.2017
190 Umowa PUP.IS.4237-15/2017 29.06.2017 Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku Organizow. prac interwencyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Ustce - 1 os.   03.07.2017-30.11.2017
191 Umowa PUP.IS.4237-20/2017 31.08.2017 Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku Organizow. robót publicznych przez UM w Ustce - 1 os. ref. min.wynagrodz. 04.09.2017-30.11.2017
192 Umowa IKiOŚ.57.2017 19.09.2017 Pracownia Proj.Realizac. EFEKT w Ustce Opracow. dokumentacji adapatacji budynku  na potrzeby CIS w Ustce 119556,00 do 30.04.2018
193 Umowa 350/2017/I 18.09.2017 InterArena  Ustka Abonament na dostęp internetu pakiet promocyjny 24 m-ce 999,00/m-c do 30.09.2019
194 Porozumienie Nr1/PN/2017/2018 11.09.2017 Miasto Słupsk Porozum w spr. pokrywania kosztów opieki i wychow. przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk 442,62 na 1 dziecko 01.09.2017-31.08.2018
195 Porozumienie Nr1/PP/2017/2018 11.09.2017 Miasto Słupsk Porozum w spr. pokrywania kosztów opieki i wychow. przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk 184,03 na 1 dziecko 01.09.2017-31.08.2018
196 Umowa IKiOŚ.59.2017 25.09.2017 RAD TRAKS K. Kowalski Iława Wykon. dokumentacji projektowej oraz budowa infrastruktury do uprawiania sportów-zagospod. terenu ul.Grunwaldzka 35 w Ustce 627000,00 do 08.12.2017
197 Umowa SOKSA.425.3.2017 26.09.2017 FHU WASKO Adam Wasylew w Ustce Usługa cateringowa 3000,00 29.09.2017
198 Umowa o dzieło PR.272.36.2017 06.09.2017 Paulina Stolarczuk Ustka Występ muzyczny podczas odsłonięcia pomnika przy ul. Kosynierów i Małej 590,00 22.09.2017
199 Umowa SOKS.526.7S.2017 29.09.2017 Centrum Sportów Wodnych OPTY w Ustce Dotacja na zad. publ.-Organizacja regat wioślarskich 35000,00 04.09.2017
200  Umowa IKiOŚ-I.56.2017 19.09.2017  EL-KO Ustka  Budowa ogrodzenia w rejonie zejścia na plaże przy ul. Wczasowej 24462,23  7 dni od podpisania umowy
201 Umowa INFO.6.2017 21.09.2017 iCOD.pl. Sp. z o.o.  Bielsko-Biała Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 11403,33 do 29.09.2017
202 Umowa IkiOŚ.60.2017 05.10.2017 EL-KO Ustka Budowa ośwoetlenia na ul. Jaśminowej w Ustce 117361,68 do 30.10.2017
203 Umowa IKiOŚ.61.2017 06.10.2017 Development Design Sp. z o.o. Słupsk Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia ul. Jaśminowej w Ustce 3099,6 do 31.10.2017
204 Umowa IKiOŚ.62.2017 09.10.2017 SOLIBUD PBH-U Wodnica Rozbiórka budynku przy. ul. Słowiańskiej 4a w Ustce 23450,73 21 dni od przekaz. placu budowy
205 Umowa IKiOŚ.33.2017 11.10.2017 Pracownia Projektowa Kosztorysy Nadzór I. Tyszka  Słupsk Opracow. dokumentacji techn. na rozbiorkę budynku gospod. przy ul. Słowińskiej 35a 1722,00 do 15.11.2017
206 Umowa SOKS.4451.1.2017 13.09.2017 Agencja Jagart J. Glapiak Leszno Zaprojektowanie, druk i dostawa zeszytów ekeologicznych 1771,20 do 06.10.2017
207 Umowa IKiOŚ.58.2017 25.09.2017 Kancelaria Radcy Prawnego R. Krupa Słupsk Przygotow. postępowania przetargowego-remont  ruchomej kładki nad kanałem 7380,00 do 31.03.2018
208 Umowa IKiOŚ.64.2017 17.10.2017 KRĘŻEL Sp. z o.o. Kobylnica Zagospodarowanie obszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce-dostosow. ciągów komunikacyjnych ul. Nadmorskiej i Perł. 1209162,27 do 30.05.2018
209 Umowa IKiOŚ.65.2017 17.10.2017 KRĘŻEL Sp. z o.o. Kobylnica Wykonan. dokumentacji budowlanejobszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce-dostosow. ciągów komunikacyjnych-ul.Pomorska 635749,44 do 30.05.2018
210 Umowa GM-GD.271.1.4.2017.RS 12.10.2017 Miasto Bielsko-Biała Udzielenie Gminie Miastu Ustka pomocy fin. z przeznacz. na remont fundamentów bazy kontenerow. dla ratowników 50000,00 14 dni od podpis.umowy
211 Umowa SOKS.27.8140.2017 09.10.2017 Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej w Koszalinie Usługa szkoleniowa-Finansow. zadań z zkresu profilaktyki i rozw. probl. alkoh. 5000,00 09.10.2017
212 Porozum.Nr 1/G/2017 09.10.2017 Miasto Słupsk Zasady prowadzenia punktu katechetycznego religii grekokatolickiej w Słupsku 106,58/m-c na 1 ucz.  01.09.2017-31.08.2018
213 Porozum.nr 1/E/2017 09.10.2017 Miasto Słupsk Zasady prowadzenia punktu katechetycznego religii ewangelicko-augsburskiej w Słupsku 140,54/m-c na1 ucz. 01.09.2017-31.08.2018
214 Umowa SOKS.525.3MD.2017 08.11.2017 Stowarzyszenie Alpha Team Wodnica Umowa na realizac. zad. publicznego p.n. - Morze przygody 5500,00 do 13.11.2017
215 Umowa GP.9.2017 23.10.2017 Agencja Reklamowa PromoDesign Słupsk Projekt i wydruk ulotek i plakatów 651,90 3 dni od podpis.umowy
216 Umowa IKiOŚ.67.2017 25.10.2017 EL-KO Ustka Zakup i montaż projektorów  podświetlenia rzeźby Jana Konarskiego 11070,00 do 27.11.2017
217 Umowa dostawy wody p.pożar. 18.10.2017 Wodociągi Ustka Dostraczanie wody na cele przeciwpożarowe do hydrantów od 1.11.2017    
218 Umowa PR.272.37.2017 30.10.2017 Arpres Promotion LTD Sp. z o.o. Organizacja Imprezy Usteckie Mikołajki 2017 11070,00 do 07.01.2018 r.
219 Umowa IKiOŚ.70.2017 07.11.2017 PHU HYDROBUD-EKO Sp z o.o. Słupsk Połączenie kanałów deszczowych celem odprowadzenie wód opadowych z terenów SM KORAB w Ustce 35886,07 do 30.11.2017
220 Umowa IKiOS.71.2017 07.11.2017 HYDRO-TOM Z-d Usług Hydraulicznych w Kobylnicy Przebudowa odwodnienia na Cmentarzu Komunalnym w Grabnie 257070,00 do 22.12.2017
221 Umowa SOA.272.8.2017 03.11.2017 KPMZ.pl Rzeszów Usługi prawne 123984,00 01.01.2018-31.12.2019
222 Umowa SOA.272.7.2017 03.11.2017 KPMZ.pl Rzeszów opiniowanie aktów prawnych gminy 185976,00 01.01.2018-31.12.2019
223 Umowa SOKS.28.8140.2017 03.11.2017 KPMZ.pl Rzeszów konsultacje prawne w Punkcie Vita Activa 23616,00 01.01.2018-31.12.2019
224 Umowa IKiOŚ.69.2017 20.11.2017 Doradztwo Inwestycyjne Rożental Budowa oświetlenia ul. Wiejska w Ustce 124579,32 do 22.12.2017
225 Umowa PR.272.38.2017 30.10.2017 Rzeźby Lodowe K. Gac Raszyn Wykonanie na żywo 5 rzeźb lodowych 4920,00 02.12.2017
226 Umowa PR.272.41.2017 30.11.2017 Galeria Winiarnia  Ustka Przeprowadzenie kiermaszu ulicznego z okazji Mikołajek 380,00 2-3.12.2017
227 Umowa PR>272.40.2017 29.11.2017 Arpres Promotion LTD Sp. z o.o. Słupsk Organizacja Sylwestra 2017/2018 na Promenadzie w Ustce 24000,00 31.12.2017
228 Umowa IKiOS.79.2017 20.11.2017 Usługi Projektowe WP  PROJEKT Kobylnica wykon. kocnepcji zagospodarowania terenu ul. Mar.Polskiej-park przy kinie Delfin 20000,00 do 20.1.2017
229 Umowa IKiOŚ.81.2017 01.12.2017 Kancelaria Radcy Prawnego R. Krupa Słupsk pomoc prawna w foermir dialogu techn. do przygotow. zamóweinia pn. Remont ruchomej kładki w Porcie Ustka 3075,00 do zakończ. dialogu
230 Umowa IKiOŚ.82.2017 05.12.2017 Kancelaria Radcy Prawnego R. Krupa Słupsk pomoc prawna - zastępstwo prawne przed sądem 18450,00  
231 Umowa IKiOŚ.76.2017 10.11.2017 EL-KO Ustka Dostawa choinek montaż i demontaż iluminacji świetlnych 141450,00 do 06.02.2018
232 Umowa IKiOŚ.80.2017 01.12.2017 EUROPLAT Słupsk Budowa 2 budynków socjalnych przy ul. wiejskiej w Ustce 1707286,89 do 31.10.2018
233 Umowa IKiOS.79.2017 01.12.2017 ZIMAR R. Ziegert Bytów Remont kontenerowej bazy ratowników WOPR 127499,88 do 20.12.2017
234 Umowa SOA.272.6.2017 25.10.2017 Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej Koszalin usługa szkoleniowa-zasady ochrony danych osobowych 7000,00  
235 Umowa IKiOŚ.75.2017 10.11.2017 P.W. Egida Włynkówko Dostawa kruszywa 10446,39 do 31.12.2017
236 Umowa SOA.2150.6.2017 04.12.2017 Wardzińska Anna generowanie zestawień segregacji śmieci 2000,00/ m-c 04.12.2017-02.02.2018
237 Umowa SOA.2150.7.2017 05.12.2017 Przyłucka Jolanta przeprowadzenie szkolenia nt. udostępniania informacji publicznej 2700,00 14.12.2017
238 Umowa IKiOŚ.84.2017 11.12.2017 AG LOGISTIC Słupsk nadzór inwestorki -remont bazy WOPR 1968,00 do 20.12.2017
239 Umowa IKiOŚ.68.2017 25.10.2017 Doradztwo Inwestycyjne Rożental Budowa chodnika,ścieżki rowerowej ul Kwiatowa w Ustce 122906,00 do 15.12.2017
240 Umowa IKiOŚ.74.2017 10.11.2017  ZUP Skwer Grabno wynajem ciągnika z przyczepą do prac remontowo-porządkowych 5000,00 do 31.12.2017
241 Umowa IKiOŚ.73.2017 10.11.2017 ZUP Skwer Grabno wynajem koparko-ładowaki do prac remontowo-porządkowych 14000,00 do 31.12.2017
242 Umowa IKiOŚ.77.2017 10.11.2017 Decor Light Bielsko Biała dostawa elementów iluminacji świetlnych 19999,00 4 tyg. od podpis. umowy
243 Umowa IKiOŚ.72.2017 10.11.2017 ZRD FRAGES Kobylnica wynajem walca drogowego 5842,50 do 31.12.2017
244 Umowa IKiOŚ.86.2017 21.12.2017 PW Egida Włynkówko dostawa kruszywa łamanego 37999,62 do 31.12.2017
245 Umowa IKiOŚ.83.2017 06.12.2017 O-Projekt Dębnica Kaszubska rozszerzenie zakresu PHU budowy trasy rowerowej 14760,00 15 dni od podpis. umowy
246 Umowa PR.39.2017 29.11.2017 LOT Ustka świadczenie usług całorocznej informacji turystycznej 318000,00 01.01.2018-31.12.2019
247 Umowa IKiOŚ.87.2017 21.12.2017 Systemy BHP  Ustka przełożenie nawierzchni drogi ul. Żeglarzy 18696,00  
248 Umowa IKiOS.88.2017 22.12.2017  Projekt i Nadzór M. Wąchnicki Słupsk  wyk. dokumentacji budowl. parkingu przy ul. Przylesie w Ustce 14500,00  do 15.03.2018
249 Umowa P/17/037611 09.08.2017 Energa-Operator SA Gdańsk przyłączenie do sieci -oświetlenie drogowe, parkowe ul. Wiejska , Kolorowa w Ustce    
250 Umowa IKiOŚ.66.2017 23.10.2017 Usługi Projektowe WP Projekt Kobylnica wyk. dokumentacji budowlanej obiektu kontenerowego-zaplecze sceny na Promenadzie Nadmorskiej 12000,00 do 22.12.2017
251 Umowa IKiOŚ.89.2017 22.12.2017 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Słupsk opieka nad bezdomnymi zwierzętami 30000,00 01.01.2018-31.12.2018
252 Umowa IKiOŚ.93.2017 29.12.2017 Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt  w Ustce opieka weterynaryjna nad poszkodowanymi i bezdomnymi zwierzętami z terenu GMU 48000,00 01.01.2018-31.12.2018
253 Umowa GP.10.2017 13.12.2017 GIAP Sp. z o.o. Warszawa przygotowanie oraz uruchomienie modułu z mapa interaktywną 2767,50 27.12.2017-26.03.2018
254 Umowa GP.11.2017 13.12.2017 GIAP Sp. z o.o. Warszawa Warsztaty konsultacyjne w formie ortofotomapy 4895,40 do 18.01.2018
255 Umowa GP.12.2017 13.12.2017 Giczewski Tomasz Słupsk Film animowany o tematyce promującej konsultacje społeczne w procesie oplanowania przestrzennego 3400,00 7 dni od podpisania umowy
256 Umowa GP.13.2017 13.12.2017 Agencja Reklamowa PromDesign Słupsk Wykon. projektu graficznego broszur informac. 2091,00 7 dni od akceptacji projektów
257 Umowa GP.9.2017 01.12.2017 PPr DOM Starogarg Gdański Opracow. mpzp pn. Nowa Ustka 1 A 13161,00 do 30.06.2019
             
             
             
 

Liczba odwiedzin : 809
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Teresa Gruszczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Gruszczyńska
Czas wytworzenia: 2017-01-31 16:15:07
Czas publikacji: 2018-09-07 10:20:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak