Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIX/276/2017 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Ustka Nr XXVIII / 272/ 2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Miasta Ustka.

2017-02-27 11:14:21
Uchwała Nr XXIX/282/2017 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Miastem Darłowo, Gminą Silutes (Litwa) oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego przy realizacji transgranicznego Projektu partnerskiego pn. „Small coastal fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development” ( “Małe rybołówstwo przybrzeżne i jego dziedzictwo jako istotny potencjał turystyczny”) współfinansowanego z Programu Południowy Bałtyk Interreg na lata 2014-2020.

2017-01-31 12:18:47
Uchwała Nr XXIX/281/2017 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, położonej w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 81 – część działki nr 410/1.

2017-01-31 12:17:56
Uchwała Nr XXIX/280/2017 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejska Słupsk w sprawie określenia zasad finansowania i korzystania z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r. świadczonych na rzecz osób z terenu Gminy Miasto Ustka

2017-01-31 12:16:34
Uchwała Nr XXIX/279/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu.

2017-01-31 12:12:15
Uchwała Nr XXIX/278/2017 w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Ustce zadania własnego Gminy Miasto Ustka, dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

2017-01-31 12:11:05
Uchwała Nr XXIX/277/2017 w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługoworekreacyjnej w okresie od 1 marca 2017r. do 31 grudnia 2017r. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. „Promenada Nadmorska” .

2017-01-31 12:09:57
Uchwała Nr XXIX/275/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2017-2025.

2017-01-31 12:04:46
Uchwała Nr XXIX/274/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

2017-01-31 12:00:18