Samodzielne Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2017 ROK
Samodzielne Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  1.OC.2017 11.05.2017 r.  Komenda Miejska Policji w Słupsku  Realizacja na terenie Gminy Miasto Ustka dodatkowych zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 15 września 2017 r. 25 000,00 zł  15.06.2017r. -15.09.2017r.  
 2            
 3            
 4            
 5            
 6            
 7            
 8            
 9            
 10            
 11            
 12            
 13            
 14            
 15            
 

Liczba odwiedzin : 325
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Grzywa
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Grzywa
Czas wytworzenia: 2017-01-09 14:55:13
Czas publikacji: 2017-06-02 12:11:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak