Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
U c h w a ł a Nr XVII / 143 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/107/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 23 października 2003 r. w sprawie budowy, remontów i modernizacji ulic w Ustce w latach 2003-2015.

U c h w a ł a Nr XVII / 143 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/107/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 23 października 2003 r. w sprawie budowy, remontów i modernizacji ulic w Ustce w latach 2003-2015.

2004-02-03 08:10:34
U c h w a ł a Nr XVII / 142 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/50/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie zasad współpracy samorządu miasta Ustki z organizacjami pozarządowymi.

U c h w a ł a Nr XVII / 142 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/50/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie zasad współpracy samorządu miasta Ustki z organizacjami pozarządowymi.

2004-02-03 08:05:53
U c h w a ł a Nr XVII / 141 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 24 kwietnia 2003r.w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Ustce.

U c h w a ł a Nr XVII / 141 / 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 24 kwietnia 2003r.w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Ustce.

2004-02-03 07:42:20
U c h w a ł a Nr XVII / 140 / 2004 - w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ustce.

U c h w a ł a Nr XVII / 140 / 2004 - w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ustce.

2004-02-03 07:38:20
U c h w a ł a Nr XVII / 139/ 2004 - w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Ustka.

U c h w a ł a Nr XVII / 139/ 2004 - w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Ustka.

2004-02-03 07:35:17
U c h w a ł a Nr XVII / 138/ 2004 - w sprawie: kierunków działania Burmistrza Miasta Ustki.

U c h w a ł a Nr XVII / 138/ 2004 - w sprawie: kierunków działania Burmistrza Miasta Ustki.

2004-02-03 07:22:14
U c h w a ł a Nr XVII / 137/ 2004 - w sprawie: określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługowej w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 września 2004 r. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowani

U c h w a ł a Nr XVII / 137/ 2004 - w sprawie: określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługowej w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 września 2004 r. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowani

2004-02-02 13:54:43
U c h w a ł a Nr XVII / 136/ 2004 - w sprawie: reorganizacji zakładu budżetowego p.n.: “Centrum Kultury, Rekreacji i Promocji w Ustce”.

U c h w a ł a Nr XVII / 136/ 2004 - w sprawie: reorganizacji zakładu budżetowego p.n.: “Centrum Kultury, Rekreacji i Promocji w Ustce”.

2004-02-02 13:49:00
U c h w a ł a Nr XVII / 135/ 2004 - w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

U c h w a ł a Nr XVII / 135/ 2004 - w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

2004-02-02 13:39:33
U c h w a ł a Nr XVII / 134/ 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/81/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 w sprawi emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ustka.

U c h w a ł a Nr XVII / 134/ 2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/81/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 w sprawi emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ustka.

2004-02-02 13:30:51