Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2017 ROK
Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1.  Umowa SOKS Nr 4460.1.2017  09.01.2017  rodzic dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do SOSW w Słupsku  zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego około 2.500 zł 01.01. 2017 do 31.12.2017
 2.  Umowa SOKS Nr 4460. 2.2017  09.01.2017  rodzic dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do SOSW w Słupsku  zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego około 2.500 zł 01.01.2017 do 31.12.2017
 3.  Umowa SOKS Nr 4460.3.2017  09.01.2017  opiekun dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do SOSW w Słupsku  zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego około 2.500 zł  01.01.2017 do 31.12.2017
 4.  Umowa SOKS Nr 4460.4.2017  09.01.2017  opiekun dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do SOSW w Słupsku  zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego około 2.500 zł 01.01.2017 do 31.12.2017
 5.  Umowa SOKS Nr 4460.5.2017  09.01.2017  rodzic dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do SOSW w Słupsku  zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego około 2.500 zł  01.01.2017 do 31.12.2017
 6.  Umowa SOKS Nr 4460.6.2017  09.01.2017  rodzic dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do SOSW w Słupsku  zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego około 2.500 zł

01.01.2017 do 31.12 2017

 

 7.  Umowa SOKS Nr 4460.7.2017  09.01.2017  rodzic dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do SOSW w Słupsku  zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego około 2.500 zł 01.01.2017 do 31.12.2017
 8.  Umowa SOKS Nr 1.SS.2017  11.01.2017 stypendysta  przyznanie stypendium sportowego za wybitne osiągnięcia w sporcie 24.000 zł 01.01.2017 do 31.12.2017
 9.  SOKS.01.8140.2017  13.01.2017 Piekarnia Ciastkarnia Handel Artykułami Spożywczymi Eugeniusz Brzóska ul. M. Polskiej 49 Ustka  zakup   i dostawa pieczywa dla dzieci  z rodzin dysfunkcyjnych Centrum Pomocy Dzieciom                w Ustce            4.000zł  od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.
10. SOKS.02.8140.2017 13.01.2017 Gabriela Sulima Usługi Gastronomiczne Stołówka Szkolna   Ul. Jagiellońska 1 Ustka świadczenie usług  gastronomicznych dla  dzieci          z rodzin dysfunkcyjnych   z CPD  ferie zimowe półkolonie letnie, wigilia w 2017 roku       16.500zł od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.
 11. SOKS.03.8135.2017 13.01.2017 Grażyna Chowaniec Gabinet Psychoterapeutyczny                 Wodnica 66  76- 270 Ustka świadczenie usług   terapeutycznych  w Punkcie Vita Activa w Ustce                             13.120zł od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.
12. SOKS.04.8135.2017 13.01.2017 osoba fizyczna  świadczenie usług w Punkcie Vita Activa w Ustce      2.880 zł. od dnia 01.01.2017r.  do dnia 31.12.2017r.
13. SOKS.05.8135.2017 13.01.2017 osoba fizyczna świadczenie usług w Punkcie Vita Activa w Ustce     2.880 zł. od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
 14.  SOKS.06.8135.2017 13.01.2017  osoba fizyczna  świadczenie usług  sprzątania w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce     (z dniem 30.04.2017r. rezygnacja z  realizacji umowy na mocy porozumienia stron )                    6.600 zł.  od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 
 15.  SOKS.07.8135.2017 13.01.2017   Centrum Pomocy Psychologicznej „OPOKA” Iwona Paul Bierkowo 113/9 76-206 Słupsk  świadczenie usług  psycholog. w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce 8.000zł.   od dnia 16.01.2017r. do dnia 30.06.2017r .b/z m-ca lipca i sierpnia 2017r.
 16.  SOKS.08.8135.2017 13.01.2017   Robert Szałek                   62-600 Koło,ul. 3-go Maja 106 świadczenie usług  badań psychiatryczno - psychologicznych i wydawania opinii w zakresie uzależnienia...                              7.000zł. od dnia 01.01.2017r.  do dnia 31.12.2017 r. 
 17. SOKS.09.8141.2017 13.01.2017r.

Szkoła Podstawowa  Nr 2  w  Ustce

organizacja zajęć dla dzieci/młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych -  zajęcia  profilaktyczne …,Półkolonie letnie   w 2017r .w szkole 88.683zł. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.
 18.  SOKS.10.8135.2017  13.01.2017  Jarosław Kaczmarek Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ” ul. Dąbrowszczaków 4/36  Ustka  świadczenie usług  badań psychiatryczno - psychologicznych i wydawania opinii w zakresie uzależnienia...                              7.000zł.   od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017 r.
 19.  SOKS.11.8141.2017 13.01.2017r.   

Szkoła Podstawowa Nr 1         w  Ustce

 organizacja zajęć dla dzieci/młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych -  zajęcia  profilaktyczne …,Półkolonie letnie   w 2017r. w szkole 89.132zł.  od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.
 20.  SOKS.12.8141.2017  13.01.2017r.  

Gimnazjum   w  Ustce

 organizacja zajęć dla dzieci/młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych -  zajęcia  profilaktyczne …,Półkolonie letnie   w 2017r. w szkole  46.621zł. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r. 
21. SOKS.15.8141.2017 20.01.2017r Biblioteka Miejska w Ustce organizacja zajęć dla dzieci/młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Ferie z Biblioteką 2017. 1.500zł. od dnia podpisania do 30.01.2017r.
22. Umowa Nr 121/2017 23.01.2017 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku tryb przekazywania w 2017 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia 8.081 zł/36 m-cy lub 254,00 zł/1 m-c od 01.01.2017 do 31.12.2017
 23.  Umowa SOKS Nr 2.SS.2017  01.02.2017  stypendysta  przyznanie stypendium sportowego za wybitne osiągnięcia w sporcie 3.000 zł 01.02.2017 do 30.11.2017
 24.  Umowa SOKS Nr 3.SS.2017  01.02.2017  stypedysta  przyznanie stypendium sportowego za wybitne osiągnięcia w sporcie 4.000 zł 01.02.2017 do 30.11.2017
 25.  Umowa SOKS Nr 4.SS.2017  01.02.2017  stypendysta  przyznanie stypendium sportowego za wybitne osiągnięcia w sporcie 5.000 zł 01.02.2017 do 30.11.2017
 26.  Umowa SOKS Nr 5.SS.2017  01.02.2017 stypendysta      przyznanie stypendium sportowego za wybitne osiągnięcia w sporcie 3.000 zł  01.02.2017 - 30.11.2017
 27.  Umowa SOKS Nr 6.SS.2017  01.02.2017 stypendysta  przyznanie stypendium sportowego za wybitne osiągnięcia w sporcie 1.000 zł 01.02.2017 do 30.11.2017
 28.  Umowa SOKS Nr 425.1.2017  02.02.2017

 Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o.   ul. Wczasowa 4                      

76 - 270 Ustka

 udostępnianie kompleksu basenowego w celu prowadzenia nauki pływania uczniów klas III usteckich szkół podstawowych w ramach programu "Powszechnej nauki pływania" 100.000,00 zł od 02.02.2017 do 15.12.2017
 29.  SOKS.14.8141.2017  03.02.2017  Centrum Integracji                 w Społecznej w Ustce  realizacja programu profilaktyczno -terapeutycznego BEE FREE  w okresie od stycznia do października 2017r. 11.000,00 zł w okresie od stycznia do października 2017r. 
30. SOKS.526.1PS.2017 06.02.2017

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie

ul. Leśna 6

76 - 270 Ustka

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych na terenie miasta Ustka". 135.000,00 zł od 01.01.2017 do 31.12.2017
31. SOKS.526.1S.2017 10.02.2017

Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej "Szczypiorniak-Ustka"

ul. Dąbrowszczaków 9/26

76 - 270 Ustka

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną". 25.000,00 zł od 01.01.2017 do 31.12.2017
32. Umowa SOKS Nr 425.2.2017 13.02.2017

Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o.   ul. Wczasowa 4

76 - 270 Ustka

 udostępnianie kompleksu basenowego w celu prowadzenia nauki pływania uczniów klas II usteckich szkół podstawowych w ramach programu "Umiem pływać". 33.600,00 zł  od 13.02.2017 do 08.06.2017
33. Umowa SOKS.425.3.2017 14.02.2017

Marek Owsiński

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć nauki pływania dla klas II szkół podstawowych w Ustce w ramach programu "Umiem pływać". 10.800,00 zł od 14.02.2017 do 08.06.2017
34. Umowa SOKS.425.4.2017 14.02.2017

Izabela Firkowska

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć nauki pływania dla klas II szkół podstawowych w Ustce w ramach programu "Umiem pływać". 6.000,00 zł od 16.02.2017 do 07.06.2017
35. Umowa Nr SOKS.526.4S.2017 22.02.2017

Ustecki Szkolny Związek Sportowy

ul. Jagiellońska 1

76 - 270 Ustka

Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Przygotowanie i przeprowadzenie Miejskiej Olimpiady Młodzieży w Ustce w 2017 roku". 22.000,00 zł od 22.02.2017 do 31.12.2017
36. Umowa Nr SOKS.526.5S.2017 22.02.2017

Ustecki Szkolny Związek Sportowy

ul. Jagiellońska 1

76 - 270 Ustka

 Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Realizacja projektu wynikającego z budżetu obywatelskiego na 2017 rok "Koszykówka dla każdego"". 36.000,00 zł  od 22.02.2017 do 31.12.2017
37. Umowa Nr SOKS.526.3S.2017 22.02.2017

Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Jantar" Ustka

ul. Bursztynowa 12

76 - 270 Ustka

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie Lekkiej Atletyki wśród dzieci i młodzieży, obejmujące prowadzenie zajęć treningowych, udział w zawodach sportowych i obozach szkoleniowych". 45.000,00 zł od 22.02.2017 do 31.12.2017
38. Umowa Nr SOKS.526.1K.2017 28.02.2017

Towarzystwo Przyjaciół Ustki

ul. Marynarki Polskiej 62A

76 - 270 Ustka

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" pn. "Prowadzenie działalności wystawienniczej w Muzeum Ziemi Usteckiej". 21.000,00 zł od 28.02.2017 do 31.12.2017
39. Umowa Nr SOKS.526.2S.2017 28.02.2017

Miejski Klub Sportowy Jantar Ustka

ul. Sportowa 17

76 - 270 Ustka

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu miasta Ustka w zakresie piłki nożnej przez MKS Jantar Ustka". 140.000,00 zł od 28.02.2017 do 31.12.2017
40. Umowa Nr SOKS.526.1T.2017 07.03.2017

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka"

ul. Grunwaldzka 35

76 - 270 Ustka

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu "Turystyki i krajoznwastwa" pn. "Turystyka i rekreacja to sposób na zdrowy styl życia". 28.000,00 zł od 07.03.2017 do 31.12.2017
41. Umowa Nr SOKS.526.6S.2017 08.03.2017

Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka

ul. Westerplatte 19B

76 - 270 Ustka

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży". 33.000,00 zł od 08.03.2017 do 31.12.2017
42. Umowa Nr SOKS.526.2K.2017 09.03.2017

Ustecka Orkiestra Dęta

ul. Grunwaldzka 39

76 - 270 Ustka

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" pn. "Funkcjonowanie Usteckiej Orkiestry Dętej". 24.000,00 zł od 09.03.2017 do 31.12.2017
43. Umowa Nr SOKS.526.1E.2017 13.03.2017

Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wielu - Żyj kolorowo

ul. Grunwaldzka 24

76 - 270 Ustka

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" pn. "Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 9". 69.950,00 zł od 13.03.2017 do 31.12.2017
44. Umowa Nr SOKS.526.2E.2017 13.03.2017

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Ustka

ul. Dąbrowszczaków 2

76 - 270 Ustka

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" pn. "Upowszechnianie działań aktywizujących środowiska senioralne oraz propagowanie działań związanych z "dobrym starzeniem się", pozwalających na jak najdłuższe zachowanie sprawności i samodzielności". 25.000,00 zł od 13.03.2017 do 31.12.2017
45. - 14.03.2017

Towarzystwo Kolarskie "Karkonosze Tour"

ul. Groszowa 18/6

58 - 500 Jelenia Góra

Podział zadań i obowiązków związanych z organizacją w dniu 17.05.2017 r. w Ustce mety I etapu XXV Jubileuszowego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Bałtyk - Karkonosze Tour". - od 14.03.2017 do 17.05.2017
46. Umowa Nr SOKS.526.2T.2017 16.03.2017

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku

ul. 3 Maja 65A

76 - 200 Słupsk

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu "Turystyki i krajoznwastwa" pn. "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych". 7.000,00 zł od 16.03.2017 do 31.10.2017
47. Umowa Nr SOKS.16.8140.2017 05.04.2017

Usługi Elektroinstalacyjne Antoni Tarnowski

ul. Łąkowa 8

76 - 270 Ustka

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej, badania sprawności połączeń osprzętu, zabezpieczeń, stanu izolacji przewodów i uziemień oraz urządzeń elektrycznych, wymiany gniazd w Centrum Pomocy Dzieciom z siedzibą w Ustce przy ul. Wróblewskiego 7. 1.000,00 zł od 05.04.2017 do 30.05.2017
48. Umowa Nr SOKS.17.8140.2017 05.04.2017

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMEL" Maciej Nowicki

ul. Grunwaldzka 6/47

76 - 270 Ustka

Wykonanie remontu w Centrum Pomocy Dzieciom z siedzibą w Ustce przy ul. Wróblewskiego 7. 13.910,38 zł od 05.04.2017 do 31.05.2017
49. Umowa Nr SOKS.19.8140.2017 28.04.2017

osoba fizyczna

świadczenie usług  sprzątania w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce    4.800,00zł. od dnia 28.04.2017r. do dnia 31.12.2017r.
 50. Umowa Nr SOKS 18.MK.2017  12.05.2017

Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej "Szczypiorniak-Ustka"

ul. Dąbrowszczaków 9/26

76 - 270 Ustka

Konkurs pn. "organizacja czasu wolnego wolnego dla dzieci, ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niwydolnych wychowawczo... " 26.000,00 zł. Konkurs pn. "organizacja czasu wolnego wolnego dla dzieci, ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niwydolnych wychowawczo... "
51. Umowa Nr SOKS 25.MK.2017 12.05.2017

Ustecki Szkolny Związek Sportowy

ul. Jagiellońska 1

76 - 270 Ustka

 
Konkurs pn. "organizacja czasu wolnego wolnego dla dzieci, ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niwydolnych wychowawczo... "  PŁYWAM NAD MORZEM" 18.000,00 zł Konkurs pn. "organizacja czasu wolnego wolnego dla dzieci, ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niwydolnych wychowawczo... "
realizacja od 1.09.2017 r.
52. Umowa Nr SOKS 24.MK.2017 12.05.2017

Ustecki Szkolny Związek Sportowy

ul. Jagiellońska 1

76 - 270 Ustka

Konkurs pn. "organizacja czasu wolnego wolnego dla dzieci, ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niwydolnych wychowawczo..." MAŁY OLIMPIJCZYK"  8.000,00 zł Konkurs pn. "organizacja czasu wolnego wolnego dla dzieci, ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niwydolnych wychowawczo... "
realizacja od 1.09.2017 r. 
53. Umowa Nr SOKS 20.MK.2017 12.05.2017

Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Jantar" Ustka

ul. Bursztynowa 12

76 - 270 Ustka

Konkurs pn. "organizacja czasu wolnego wolnego dla dzieci, ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niwydolnych wychowawczo...   33.000,00 zł Konkurs pn. "organizacja czasu wolnego wolnego dla dzieci, ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niwydolnych wychowawczo... "
realizacja od 1.09.2017 r. 
54. Umowa Nr SOKS 22.MK.2017 12.05.2017

Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka

ul. Westerplatte 19B

76 - 270 Ustka

Konkurs pn. "organizacja czasu wolnego wolnego dla dzieci, ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niwydolnych wychowawczo...  26.000,00 zł Konkurs pn. "organizacja czasu wolnego wolnego dla dzieci, ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niwydolnych wychowawczo... " 
55. Umowa Nr SOKS
23.MK.2017
12.05.2017

Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka

ul. Westerplatte 19B

76 - 270 Ustka

„Program edukacji morskiej pn. „Pod Banderą Ustki ” określony w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Ustka
Nr 0050.SOKS.225.2016  z dnia 13 października 2016 skierowany do dzieci młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących  z rodzin niewydolnych wychowawczo”. 
30.000,00 zł „Program edukacji morskiej pn. „Pod Banderą Ustki ” określony w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Ustka Nr 0050.SOKS.225.2016 
z dnia 13 października 2016 skierowany do dzieci młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących  z rodzin niewydolnych wychowawczo”.
56. Umowa Nr SOKS.525.1MD.2017 18.05.2017

Towarzystwo Przyjaciół Ustki

ul. Marynarki Polskiej 62A

76 - 270 Ustka

Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Digitalizacja i udostępnienie cyfrowej kolekcji zbiorów Muzeum Ziemi Usteckiej" 2.250,00 zł od 18.05.2017 do 26.05.2017
57. Umowa Nr
SOKS.21.MK.2017
12.05.2017

Miejski Klub Sportowy JANTAR USTKA

 Konkurs pn. "organizacja czasu wolnego wolnego dla dzieci, ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niwydolnych wychowawczo... " 49.000,00 zł  Konkurs pn. "organizacja czasu wolnego wolnego dla dzieci, ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niwydolnych wychowawczo... " 
58. - 15.05.2017

Energy Events Sp. z o.o. Sp.k.

Przedmiotem umowy jest współpraca przy organizacji imprezy sportowej: Duathlon Energy Ustka. 20 000,00 zł Realizacja umowy od 15.05.2017 r. do 09.09.2017 r.
59. Umowa Nr SOKS.426.1.2017 20.06.2017

SIM Koło Sp. z o.o.
ul. Asnyka 35
62 - 600 Koło

Opracowanie projektu i wykonanie 1450 szt. koszulek sportowych unisex typu T-shirt z nadrukiem herbu Gminy Miasto Ustka. 13 483,26 zł od 20.06.2017 do 11.07.2017
60. Umowa 20.8140.2017 30.06.2017

"EN - TOUR" usługi turystyczne - ELŻBIETA NADOLNA ul. Krokusowa 58 Ustka

"organizacja i przeprowadzenie wycieczek w okresie 14.07 do 11.08.2017 r  dla uczestników półkolonii z Cnetrum Pomocy Dzeiciom 3.332,00 zł od 14.07.2017 do 11.08.2017
61. Umowa Nr SOKS.4424.1.2017 05.07.2017

Turystyka i Wypoczynek Beata Ćwigoń
ul. Kościelna 16
76 - 212 Rowy

Świadczenie usługi transportu 4 osób - uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce wraz z bagażami, biorących udział w projekcie "Zabawa w miasto 2017" 2 000,00 zł 25 lipca 2017 i 3 sierpnia 2017
62.  Umowa nr SOKS.4463.1.SS.2017   31.08.2017 stypendysta   stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000  01.10.2017- 28.02.2018 
63.  Umowa nr SOKS.4463.2.SS.2017  31.08.2017  stypendysta   stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000   01.10.2017-30.09.2018
 64.  Umowa nr SOKS.4463.3.SS.2017  31.08.2017  stypendysta  stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000 zł  01.10.2017-30.09.2017
65.  Umowa SOKS.4463.4.SU.2017   31.08.2017 stypendysta   stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000 zł  01.09.2017-31.08.2018 
66. Umowa Nr SOKS.525.2MD.2017 04.09.2017

Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Jantar" Ustka

ul. Bursztynowa 12

76 - 270 Ustka 

Umowa na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zakończenie kariery sportowej Barbary Madejczyk. Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży". 4.400,00 zł od 04.09.2017 do 29.09.2017
 67. Umowa nr SOKS.4451.1.2017 13.09.2017

Glapiak Jarosław Agencja Jagart, Os. Wieniawa 8/6, 64-100 Leszno

 Umowa na zaprojektowanie, druk oraz dostawę zeszytów zawierających Kalendarz Ekologiczny 1 771,20  13.09.2017 -06.10.2017 
68.  Umowa nr SOKS.4463.5.SS.2017 15.09.2017

stypendysta

stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000 zł 01.10.2017-30.09.2018
69. Umowa nr SOKS.425.3.2017 26.09.2017

Firma Handlowo-Usługowa "Wasko"

Adam Wasylew 

ul. Marynarki Polskiej 32A, 76-270 Ustka

Usługa cateringowa z okazji "Uroczystego zakończenia kariery sportowej Barbary Madejczyk - zawodniczki LKS "Jantar". 3 000,00 zł 29.09.2017 r.
70. Umowa nr SOKS.526.7S.2017 29.09.2017

Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka             

ul. Westerplatte 19B,     76 - 270 Ustka

Umowa na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Organizacja regat szalupowych wioślarskich o zasięgu regionalnym". 35 000,00 od 29.09.2017 do 31.12.2017
71. Porozumienie Nr 1/G/2017 09.10.2017

Miasto Słupsk

Porozumienie w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii greckokatolickiej w Słupsku. 106,58 zł/miesiąc/1 ucznia od 01.09.2017 do 31.08.2018
72. Porozumienie Nr 1/E/2017 09.10.2017

Miasto Słupsk

Porozumienie w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelicko-augsburskiej w Słupsku. 140,54 zł/miesiąc/1 ucznia od 01.09.2017 do 31.08.2017
73. Umowa nr 25/AT/2017 27.10.2017

Wojewoda Pomorski

Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna Tablica". 28.000,00 od 27.10.2017 do 30.06.2018
74. Umowa Nr SOKS.525.3MD.2017 08.11.2017

Stowarzyszenie "Alpha Team"

ul. Wichrowe Wzgórza 4

76 - 270 Wodnica

Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Morze przygody". 5.500,00 od 08.11.2017 do 31.12.2017
75.

Umowa Nr                 SOKS.8140.24.2017.

23.11.2017

KPMZ.pl Załucki Pliś Partnerzy Adwokaci Radcowi Prawni Spółka Partnerska 35-307 Rzeszów ul. Armii Krajowej 7

Umowa na usługi doradztwa  prawnego  w Punkcie  Konsulatacyjno - Informacyjnym w Vita Activa                 w Ustce. miesiecznie 984,00 od dnia 01.01.2018 podpisania do dnia 31.01.2019.
76.

Umowa nr SOKS.403.1.2017

21.12.2017

Stypendysta

Przedmiotem umowy jest stypendium w dziedzinie kultury przyznawane artystom i twórcom z terenu Miasta Ustka. 200,00 zł miesięcznie od 01.01.2018 do 31.12.2018
 77. Umowa SOKS nr 4460.8.2017   28.12.2017  rodzic dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do SOSW w Słupsku  zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ok. 6000 zł  03.01.2018-31.12.2018 
78.  Umowa SOKS nr 4460.9.2017 28.12.2017  rodzic dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do SOSW w Słupsku  zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ok. 6000 zł  03.01.2018-31.12.2018 
 79. Umowa SOKS nr 4460.10.2017 28.12.2017  rodzic dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do SOSW w Słupsku  zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ok. 6000 zł 03.01.2018-31.12.2018 
80.  Umowa SOKS nr 4460.11.2017 28.12.2017 rodzic dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do SOSW w Słupsku   zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ok. 6000 zł 03.01.2018-31.12.2018 
 81. Umowa SOKS nr 4460.11.2017 28.12.2017 rodzic dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do SOSW w Słupsku  zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ok. 6000 zł 03.01.2018-31.12.2018 
 

Liczba odwiedzin : 565
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Banasik
Osoba odpowiedzialna za informację : Wszółkowski Piotr
Czas wytworzenia: 2017-09-29 11:19:55
Czas publikacji: 2018-01-11 13:34:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak