Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2017 ROK
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH

 2017 ROK

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ - 2017 R.
1 SOA.272.1.2017   15.03.2017  Falck Medycyna Sp. z o.o., Centrum Medyczne Falck Ustka, ul. Kopernika 18, 76-270 Ustka Profilaktyczna opieka medyczna nad pracownikami UM Ustka   6.960,00 zł 01.04.2017-31.03.2018 
2 SOA.272.2.2017   30.03.2017  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW", ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ustka i jednostek podległych 65.895,00 zł   01.04.2017-31.03.2018
3 SOA.272.3.2017 06.04.2017 AG Logistic Arkadiusz Gołębiewski, ul. Koszalińska 7/5, 76-200 Słupsk Przegląd okresowy (roczny) budynków UM Ustka i SM 2.460,00 zł 06.04.2017-14.04.2017
4 SOA.272.4.2017 22.05.2017 "STOLMAT" Mateusz Podgórkski, Charnowo 51, 76-270 Ustka Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Miasta Ustka 10.172,10 zł 22.05.2017-09.06.2017
5 SOA.272.5.2017 30.05.2017 Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 42 lok. 206, 75-037 Koszalin Usługa szkoleniowa z zakresu "Kodeksu Postępowania Administracyjnego po nowelizacji" 5.000,00 zł 02.06.2017
  UM/00063833/2017 21.07.2017 ORANGE Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160,  02-326 Warszawa Usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej świadczone na rzecz UM Ustka 30.000,00 zł 01.08.2017-31.08.2019
SOA.272.6.2017  25.10.2017   Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Koszlinie, ul. Zwycięstwa 42 lok. 206, 75-037 Koszalin Usługa szkoleniowa z zakresu "Ochrony Danych Osobowych w JST"  7.000,00 zł  15.11.2017
7 SOA.272.7.2017  03.11.2017  KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spłóka Partnerska, Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów Świadczenie usług prawnych związnych z wykonywaniem władzy publicznej na rzecz GM Ustka  185.976,00 zł  01.01.2018-31.12.2019
8 SOA.272.8.2017 03.11.2017 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów Usługi prawne świadczone na rzecz GM Ustka i jej jednostek organizacyjnych 123.984.00 zł 01.01.2018-31.12.2019 
9 SOA.272.9.2017 15.12.2017 LIBERTY Jakub Kamiński, ul. Paderewskiego 30/6, 76-200 Słupsk Usługi sprzątania budynków UM Ustka i SM w 2018 r. 81.032,40 zł 01.01.2018-31.12.2018
10 SOA.272.10.2017  15.12.2017   JANTAR Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk Elektroniczna ochrona mienia budynków UM Ustka, SM oraz CPDz w 2018 r. 12.546,00 zł  01.01.2018-31.12.2018 
11 SOA.272.11.2017 15.12.2017 Usługi Elektroinstalacyjne W. Perszewski, ul. Witosa 3, Kobylnica Przegląd i konserwacja systemów alarmowych w UM Ustka, SM oraz CPDz w 2018 r. 8.520,00 zł 01.01.2018-31.12.2018
12 SOA.272.12.2017 15.12.2017 P.H.U.P. PILAWA E. Pilawa, ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg Przegląd i konserwacja platformay schodowej V64 w UM Ustka w 2018 r.   4.132,80 zł 01.01.2018-31.12.2018 
13 SOA.272.13.2017  15.12.2017   RUCH S.A., ul. Kopernika 95, 15-396 Białystok Prenumerata prasy lokalnej i ogólnopolskiej w 2018 r.  4.686,30 zł 01.01.2018-31.12.2018 
14 SOA.272.14.2017  19.12.2017  Zakład Konsultingowo-Szkoleniowy OCHRONA PRACY B. Parzy, ul. Szczecińska 64/109, 76-200 Słupsk Obsługa i doradztwo w zakresie bhp i p.poż. w 2018 r. 9.298,80 zł  01.01.2018-31.12.2018 
15 SOA.272.15.2017  19.12.2017  TELZAL Łączność i Sygnalizacja, ul. H. Sucharskiego 81, 76-200 Słupsk Usługi teletechniczne świadczone na rzecz UM Ustka w 2018 r.  8.265,60 zł  01.01.2018-31.12.2018 
16 SOA.272.16.2017   19.12.2017  REK Jerzy Jurkiewicz, ul. Chobolańska 57, 71-023 Szczecin Dzierżawa mechanizmu zegarowego na wieży UM Ustka w 2018 r. 3.291,48 zł  01.01.2018-31.12.2018 
17 SOA.272.17.2017 27.12.2017 Hurtownia OPTIM P. Krupka, ul. Małopolska 26, 77-200 Miastko Dostawa art. spożywczych na potrzeby UM Ustka w 2018 r. 21.707,40 zł 01.01.2018-31.12.2018
18 SOA.272.18.2017 27.12.2017 Hurtownia OPTIM P. Krupka, ul. Małopolska 26, 77-200 Miastko Dostawa art. biurowych i papierniczych dla UM Ustka i CPDz w 2018 r. 34.184,65 zł 01.01.2018-31.12.2018
19 SOA.272.19.2017 27.12.2017 HAPRINT TONERY S.C. Błauciak D., Skowroński P., Ustowo 40 M/14, 70-001 Ustowo Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego UM Ustka w 2018 r. 39.596,16 zł 01.01.2018-31.12.2018
20 ID 377219/G  28.12.2017   POCZTA POLSKA S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa  Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na rzecz UM Ustka w 2018 r.  143.111,82 zł  01.01.2018-31.12.2018
             

REJESTR UMÓW ZLECEŃ - 2017 R.

 1 2150.1.2017  31.01.2017  Urszula Jachman Praca w Komisji Mieszkaniowej w Ustce 15zł za 1 wniosek  01.02.2017-31.12.2017 
 2 2150.2.2017  31.01.2017  Halina Deja Praca w Komisji Mieszkaniowej w Ustce 15zł za 1 wniosek  01.02.2017-31.12.2107 
 3 2150.3.2017  31.01.2017  Katarzyna Zblewska Praca w Komisji Mieszkaniowej w Ustce 15zł za 1 wniosek  01.02.2017-31.12.2017 
 4 2150.4.2017 14.02.2017  Krzysztof Bokacz Dostarczanie korespondencji na terenie m. Ustka (Obrona Cywilna) 3,5 zł za każdy doręczony list  01.03.2017-31.03.2017 
 5  2150.5.2017 04.08.2017   Maciej Pawlik

 aktualizacja i weryfikacja bazy danych w rejestrze gminnym właścicieli nieruchomości.    
Przedłużenie ww. umowy  na 2m-ce

2.400 zł br.m-nie 

     07.08.2917       31.10.2017 

do 31.12.2017

 6 2150.6.2017   04.12.2017  Anna Wardzińska  prace związane z gospodarką odpadami komunalnymi w systemie informatycznym  2.000 zł br. m-nie 

04.12.2017 r.

02.02.2018 r. 

7 2150.7.2017 05.12.2017 Jolanta Przyłucka przeprowadzenie szkolenia  i wykladu w zakresie udostępniania informacji publicznej 2.700 zł

14.12.2017 r.

REJESTR UMÓW O DZIEŁO - 2017 R.
 1            
 

Liczba odwiedzin : 480
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bogusz
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Kromrych
Czas wytworzenia: 2017-01-09 14:53:18
Czas publikacji: 2017-12-28 15:55:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak