Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2017 ROK
Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  RIE 1/2017  07.02.2017 LECH CONSULTING Sp. z o.o. Opracowanie studium wykonalności projektu pn.: "zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny dla Gminy Miasto Ustka" w ramach poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 18 450,00 PLN 29.03.2017
 2  RIE 2/2017  17.02.2017  CristalTravelnet Sp. z o.o.  Organizacja i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w Ustce dla członków Komitetu Rewitalizacji oraz organizacja i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego z wizytą studyjną dla członków zespołu roboczego w Urzędzie Miasta Ustka zaangażowanych w opracownaie Programu Rewitalizacji Miasta Ustka. 18 025,00 PLN 20.03.2017
 3  RIE 3/2017  13.02.2017  MP Partners Biuro Consultingowe  Opracowanie studium wykonalności na koncepcję węzła integracyjnego. 22 000,00 PLN

 27.03.2017  

 4  RIE 4/2017  03.03.2017  Dorota Żelazny "Biuro podróży WODNIK"  Kompleksowa organizacja wyjazdu do Kopenhagi w ramach wizyty studyjnej. 8 876,00 PLN 12.03.2017
 5  RIE/5/2017  12.06.2017  INVESTIN Sp. z o.o.  Opracowanie dokumentacji pn. "Strategia Rozwoju Portu Morskiego w Ustce do roku 2021" 24 477,00 PLN  31.10.2017
 6  RIE/6/2017  10.08.2017  Krzysztof Rumiński  Usługa tłumaczenia w okresie 13-15 sierpnia 2017 r. usług w zakresie konsekutywnego tłumaczenia rozmów delegacji służbowej z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polskiego. nie więcej niż
1 500,00 PLN
 15.08.2017
 7  RIE/7/2017  19.09.2017  Usługi Informatyczno - Ekonomiczne Grzegorz Szmidt  Opracowanie "Koncepcji utworzenia Targu Rybneo w Porcie Ustka" w ramach projektu "Fish markets - small coastal fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development" 9 500,00 PLN  31.10.2017
 8  RIE/8/2017  20.10.2017 Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego i prawnego w dialogu technicznym dotyczącym przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu podziemnego w Ustce wraz zagospodarowaniem Placu Wolności i budową Centrum Biblioteczno-Kulturalnego 17 835,00 PLN 15.12.2017
 9  RIE/9/2017  7.11.2017  Andrzej Szyszka  Umowa zawarta w związku z realizacją projektu "Czyste powietrze Miasta ustka" współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. wymiana kotła opalanego węglem i zastąpienie go kotłem opalanym gazem 4 800,00 zł  31.12.2017 
 10            
 11            
 12            
 13            
 14            
 15            
 

Liczba odwiedzin : 438
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Koza
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Teodorowicz
Czas wytworzenia: 2017-01-09 14:52:09
Czas publikacji: 2017-12-21 07:53:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak