Wydział Gospodarki Przestrzennej 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2017 ROK
Wydział Gospodarki Przestrzennej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  1/GP/2017  10.01.2017r.

 Pani Grażyna Kowalska
 ul. Zygmunta Augusta 38, 76-200 Słupsk

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą. 3.000,00 zł 10.01.2017r.-31.12.2017r.
 2  2/GP/2017  16.01.2017r.

 Andrzej Poźniak
 ul. Grunwaldzka 26 76-270 Ustka

 

Przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego dla zadania "Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Ustce - budowa Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji wraz z zagospopdarowaniem terenu. 14.760,00 zł  16.01.2017 r.- 20.03.2017 r.
 3

Aneks nr 1 do umowy nr GP/6/2016

 07.02.2017r. Pani Jolanta Czyżewska - Pracownia Projektowo-Realizacyjna "efekt"
ul. Marynarki Polskiej 78A/3, 76-270 Ustka
Opracowanie zasad i warunków usytuowania tablic i urządzeń reklamowych, obiektów malej architektury oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. do 12.07.2017r.
 4  GP/4/2017  16.02.2017r.

Pan Kazimierz Jamroz
i Lech Michalski
Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej "TRAFIK" s.c.
ul. Karłowicza 20
80-275 Gdańsk

 

 Opracowanie "Studium Komunikacyjnego miasta Ustka". 43.050,00 zł   31.03.2017r.
 5  GP/5/2017 11.04.2017r. Pan Jacek Szuba - Prezes Zarządu Fundacji Indygo
z siedzibą: 76-200 Słupsk,
ul. Niedziałkowskiego 6
Wykonanie prac malarskich w postaci muralu na ścianie szczytowej budynku przy ul. Słowiańskiej 37 w Ustce wraz
z organizacją imprezy plenerowej.
 15.000,00 zł 02.07.2017r.
 6  GP/6/2017 10.05.2017r. Pani Leonarda Okoń - Studio Artystyczno-Konserwatorskie
z siedzibą: 85-171 Bydgoszcz, ul.Wojska Polskiego 8
Renowacja rzeźby autorstwa Jana Konarskiego dla Gminy Miasto Ustka 18.868,86 zł 08.09.2017r.
 7  GP/7/2017  22.05.2017r.

Pan Radoslaw Jończak - Firma SoftGIS s.c. z siedzibą: 51-315 Wrocław, ul. Mulicka 6/14

Opracowanie zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej" 34.400,00 zł  30.06.2019r.
 8 ANEKS NR 1
do mowy
NR GP/5/2017
30.06.2017r.

Pan Jecek Szuba - Prezes Zarządu  Fundacji Indygo
z siedzibą: 76-200 Słupsk,
ul. Niedzialkowskiego 6

Wykonanie prac malarskich w postaci muralu na ścianie szczytowej budynku przy ul. Słowiańskiej 37 w Ustce wraz z organizacją imprezy plenerowej. - 04.08.2017r.
 9

Aneks Nr 2         do umowy Nr GP/6/2016

06.07.2017r. Pani Jolanta Czyżewska - Pracownia Projektowo-Realizacyjna "efekt", ul.Marynarki Polskiej 78A/3, 76-270 Ustka

Opracowanie zasad i warunków usytuowania tablic i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 31.12.2017r.
 10

Aneks Nr 1
do umowy         NR GP/4/2017

13.07.2017r. Pan Kazimierz Jamroz i Lech Michalski - Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej "TRAFIK" s.c., ul. Karłowicza 20, 80-275 Gdańsk Opracowanie "Studium Komunikacyjnego miasta Ustka". - 06.11.2017r.
 11 Umowa nr GP/8/2017 21.09.2017 r. Konsorcjum UTILA i EU-CONSULT,pełnomocnik Utila - przedsrtawiciel Michał Kazem Bek, ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń 11 685,00 zł 21.09.2017 r.- 30.11.2017 r.
 12 Umowa nr GP/9/2017 r. 23.10.2017 r. Agencja Reklamowa PromoDesign Anna Poradzińska, ul. Tuwima 23, 76-200 Słupsk Usługa poligraficzna, polegająca na zaprojektowaniu oraz wykonaniu plakatów oraz ulotek informacyjnych dot. konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych, obiektów malej architektury oraz ogrodzeń 651,90 zł 23.10.2017r.-26.10.2017 r.
 13  Umowa Nr GP/9/2017  01.12.2017

Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne DOM Sp. z o.o. Prezes Zarządu mgr inż. arch. Maria Kiełb-Stańczuk, ul. Kościuszki 34G, 83-200 Starogard Gdański

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "NOWA USTKA 1A" 10.086,00zł  30.06.2019r.
 14            
 15            
 

Liczba odwiedzin : 392
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugajewska
Czas wytworzenia: 2017-01-09 14:39:11
Czas publikacji: 2018-06-04 10:18:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak