Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

 
 

ó 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2017 ROK
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1 GN.272.1.2017 09.01.2017r. POLSKA PRESS Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45 Publikacja ogloszeń prasowych o zasiegu lokalnym 10.000,00 

od 09.01.2017r. do 31.12.2017r.

 2 GN.272.2.2017 11.01.2017r. AGORA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10  Publikacja ogloszeń prasowych o zasiegu ogólnopolskim  8.000,00 

od 11.01.2017r. do 31.12.2017r. 

 3 GN.272.3.2017 13.01.2017r.

Biuro Usług Majatkowych "MM" Marzenna Mikołajczak-Chumek, 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14

Wyceny nieruchomości 44.243,10 

od 13.01.2017r. do 31.12.2017r. 

 4 GN.272.4.2017  09.01.2017r.  Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA" Stanisław Berliński, 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 79  Świadczenie usług geodezyjnych  30.000,00 

od 09.01.2017r. do 31.12.2017r.

 5 GN.6641.2.2017 19.01.2017r. Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA" Stanisław Berliński, 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 79  Pomiar geodezyjny terenu zajmowanego przez firmę "Ust-Ryb" w Ustce przy ul. Bohaterów Westerplatte. 492,00  od 20.01.2017r. do 27.01.2017r. 
 6 GN.6811.1.2017  30.01.2017r. 

Biuro Usług Majatkowych "MM" Marzenna Mikołajczak-Chumek, 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14

Wykonanie inwentaryzacji dwóch lokali mieszkalnych położonych w Ustce przy ul. Słowiańskiej 25/1 i Kaszubskiej 3/1.  246,00  od 31.01.2017r. do 14.02.2017r. 
 7 GN.6641.3.2017 01,03,2017r. Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA" Stanisław Berliński, 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 79  Sporządzenie mapy terenu ozn. jako dz. nr 1072/3, położonego przy ul. Rybackiej z naniesieniem służebności drogowych do działek nr 1072/28, 1072/29 i 1072/30. 200,00  od 01.03.2017r. do 14.03.2017r. 
 8 GN.6811.2.2017 02.03.2017r.  Biuro Usług Majatkowych "MM" Marzenna Mikołajczak-Chumek, 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14 Wykonanie inwentaryzacji dwóch lokali mieszkalnych położonych w Ustce w budynkach przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 4 lok. 5 i ul. Czerwonych Kosynierów 10A lok. 3 oraz aktualizację rzutów dwóch lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Marynarki Polskiej 11 lok. 4 i przy Palacu Wolności 8 lok. 9. Aktualizacja polega na naniesieniu na rzuty urzędzeń sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach kuchni i łazienki.  440,00 od 02,03.2017r. do 16.03.2017r. 
 9 GN.6811.3.2017  04.04.2017r. Biuro Usług Majatkowych "MM" Marzenna Mikołajczak-Chumek, 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14 Wykonanie inwentaryzacji technicznej budynku położonego w Ustce przy ul. Czerwonych Kosynierów 10A. 600,00  od.04.04.2017r. do 18.04.2017r.  
 10 GN.6641.6.2017  06.04.2017r. Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA" Stanisław Berliński, 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 79  Wydzielenie morskich wód wewnętrznych Basenu Rybackiego w porcie morskim w Ustce polegające na rozgraniczeniu gruntow pokrytych wodami od terenow przyległych, zgodnie z art.15 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

2.460,00

od 07.04.2017r. do 03.08.2017r.

 11 GN.6641.8.2017  13.04.2017r.   Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA" Stanisław Berliński, 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 79  Sporzadzenie wykazów zmian gruntowych działek nr 56/12 (ul. Słowiańska) i 939/6 (ul. Nad Slupią). 400,00  od 21.04.2017r. do 05.05.2017r. 
 12 GN.6811.4.2017  26.04.2017r. Jacek Nowicki, 52-211 Wrocław, ul. J. Iwaszkiewicza 18/5  Wykonanie:
  1. dokumentacji inwentaryzacji budynku mieszkalnego położonego w Ustce przy ul. Jana Kilińskiego 10 (3 lokale mieszkalne),
  2. dokumentacji inwentaryzacji lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Słowiańskiej 19,
  3. aktualizacji rzutów lokali mieszkalnych położonych w Ustce przy: ul. Walki Młodych 8 m. 32; ul. Plac Wolności 6A m. 2; ul. Słowiańska 8 m. 1; ul. Sprzymierzeńców 16A m. 15; ul. Kopernika 13 m. 14. 
2.300,00  od 02.05.2017r. do 17.05.2017r. 
 13 GN.6811.5.2017  05.05.2017r. Biuro Usług Majatkowych "MM" Marzenna Mikołajczak-Chumek, 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14 Wykonanie aktualizacji rzutu lokalu mieszkalnego nr 33 w budynku przy ul. Walki Młodych 5. 61,50  od 11.05.2017r. do 25.05.2017r.
 14 GN.6811.6.2017 26.05.2017r. Biuro Usług Majatkowych "MM" Marzenna Mikołajczak-Chumek, 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14 Wykonanie aktualizacji rzutu lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Walki Młodych 6 i lokalu nr 5 w budynku przy ul. Rybackiej 3. 123,00  od 08.06.2017r. do 22.06.2017r. 
 15 GN.6641.12.2017  18.07.2017r.    Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA" Stanisław Berliński, 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 79 Sporzadzenie wykazu zmian gruntowych nieruchomości oznaczonej jako działka nr 377/2, stanowiacej cmentarz komunalny, położonej w Gminie Ustka w obrębie Grabno. 300,00  od 18.07.2017r. do 01.08.2017r. 
 

Liczba odwiedzin : 501
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Radziejewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Cybulska
Czas wytworzenia: 2017-01-09 14:37:31
Czas publikacji: 2017-07-19 14:13:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak