Wydział Finansowy 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2017 ROK
Wydział Finansowy

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  1/FN  10.04.2017 ERNEST & YOUNG DORADZTWO PODATKOWE SP.Z O.O. UL.RONDO ONZ 1,  00-124 WARSZAWA DORADZTWO PODATKOWE 15% OD ODZYSKANEJ KWOTY PODATKU VAT  10.04.2017r. do 10.04.2019r.
 2            
 3            
 4            
 5            
 6            
 7            
 8            
 9            
 10            
 11            
 12            
 13            
 14            
 15            
 

Liczba odwiedzin : 272
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Anna Wyroślak
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Pietrasiewicz
Czas wytworzenia: 2017-01-09 14:35:39
Czas publikacji: 2017-11-15 14:02:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak