Wydział Obsługi Informatycznej 

 
 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2017 ROK
Wydział Obsługi Informatycznej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  K334/2017  11.01.2017  Tensoft Sp. z o.o.  Umowa serwisowa systemu ADAS 44.870,40 01.01.2017 - 31.12.2017
 2  INFO.1.2017  11.01.2017  Comserwis Sp. J. D. Mierzwa & P. Koski  Umowa serwisowa wsparcia technicznego 16.088,40 01.01.2017 - 31.12.2017
 3  93/2017/I  14.03.2017  Interarena Mariusz Grabowski  Umowa o świadczenie usług internetowych 720,00 01.03.2017 - 28.02.2018
 4  94/2017/I  14.03.2017  Interarena Mariusz Grabowski  Umowa o świadczenie usług internetowych 720,00 15.03.2017 - 14.03.2017
5  INFO.2.2017  21.03.2017  Witkac Sp. z o.o.  Umowa na korzystanie z systemu do obsługi Budżetu Obywatelskiego 2018 3.321,00 21.03.2017 - 21.03.2018
6  MK/BR/12/2017  19.04.2017  Madkom S.A.  Umowa na dzierżawę systemu SIDAS Broker 3.500,58 13.04-2017 - 13.04.2018
 7  MK/EZD/104/2017  19.04.2017  Madkom S.A.  Umowa na modernizację i konserwację systemu SIDAS EZD 11.623,50 13.04-2017 - 13.04.2018 
 8  MK/BIP/133/2017  19.04.2017  Madkom S.A.  Umowa na korzystanie i utrzymanie bazy danych BIP oraz oprogramowania SIDAS BIP 2.472,30 13.04-2017 - 13.04.2018 
 9  -  19.04.2017  Madkom S.A.  Umowa dostępu do danych i powierzenia przetwarzania danych oraz zdalnego dostępu serwisowego - 13.04-2017 - 13.04.2018 
 10  INFO.3.2017  29.05.2017  STUDIO P PUH Piotr Pelc  Umowa montażu kamery obrotowej 615,00 29.05.2017 - 30.06.2017
 11  INFO.4.2017  12.06.2017  Komputronik Biznes Sp. z o.o.  Umowa na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Gminy Miasto Ustka 6.066,36 12.06.2017 - 30.06.2017
 12  INFO.5.2017  29.06.2017  EL Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna  Zakup i dostawa nowego sprzetu komputerowego w ramach projektu "Fish markets - Small coastal fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development" 7.416,90 29.06.2017 - 14.07.2017
 13  UM/00063852/2017  20.07.2017  Orange Polska Spółka Akcyjna  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Centrum Pomocy Dzieciom, Ustka, ul. Wróblewskiego 7 1.623,60 01.08-2017 -
01.08.2019
 14  UM/00065473/2017  20.07.2017  Orange Polska Spółka Akcyjna  Aneks do Umowy o świadczenie usługi Neostrada Biznes 1.269,36 01.08.2017 - 01.08.2019
 15  350/2017/I  18.09.2017  InterArena Mariusz Grabowski  Umowa o świadczenie usług internetowych 23.976,00 01.10.2017 -
30.09.2019
 16  INFO.6.2017  21.09.2017  iCOD.pl Sp. z o.o.  Umowa na zakup i dostawę sprzętu komputerowo-biurowego 11.403,33 21.09.2017 - 30.09.2017
17 - 08.11.2017 Krajowa Izba rozliczeniowa SA  Umowa o korzystanie z Usługi Paybynet - od 08.11.2017
 

Liczba odwiedzin : 453
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wieczorek
Czas wytworzenia: 2017-01-09 14:32:40
Czas publikacji: 2017-11-22 08:17:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak