Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarzadzenie Nr 0050.SOA.100.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka na 2018 rok oraz zatwierdzenia jej Regulaminu

2017-05-08 12:43:15
Zarządzenie Nr 0050.SOA.99.2017 w sprawie druku kart do głosowania dla przeprowadzenia głosowania wyboru zadań w Budżecie Obywatelskim Miasta Ustka na 2018 r.

2017-05-08 12:41:47
Zarządzenie Nr 0050.RIE.98.2017 w sprawie zmiany zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Ustka

2017-05-08 11:33:59
Zarządzenie Nr 0050.GN.97.2017 w sprawie sprzedaży, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto Ustka (zbycie w przetargu 2 garaży przy ul.Darłowskiej).

2017-05-04 13:13:14
Zarządzenie Nr 0050.FN.96.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r. instytucji kultury - Biblioteka Miejska w Ustce

2017-05-04 13:10:57
Zarządzenie Nr 0050.FN.95.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r. instytucji kultury - Domu Kultury w Ustce

2017-05-04 13:07:19
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.94.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie fotografii na okładkę zeszytu zawierającego „Kalendarz Ekologiczny” w ramach realizacji działań edukacyjnych w projekcie pn. „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Województwa Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2017-04-24 12:07:51
Zarządzenie Nr 0050.S0KS.93.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem jest ocena prac i wyłonienie zwycięzców konkursu plastycznego pt. „NASZA USTKA-NASZ BUDŻET OBYWATELSKI”.

2017-04-24 12:06:33
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.92.2017 w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości stypendium szkolnego w II półroczu roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ustka

2017-04-21 12:56:37
Zarządzenie Nr 0050.GN.91.2017 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Ustka, położonego w Ustce przy Placu Dąbrowskiego.

2017-04-18 08:51:46