Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2017 ROK
Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  IKiOŚ.1.2017 18.01.2017  EKOVERT Łukasz Szkudlarek z siedzibą we Wrocławiu opracowanie wniosku o wydanie decyzji OOŚ i KIP ZPR 22 140,00  21 dni od 18.01.2017r.
 2  IKiOŚ.2.2017  13.01.2017  STUDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  wykonanie trzech programów funkcjonalno-użytkowych: remontu i przebudowy istniejącego dworca kolejowego, budowy dworca autobusowego oraz zagospodarowanie terenu dworca 43 050,00 do 15.03.2017
 3  IKiOŚ.3.2017 07.02.2017  TRAFIC sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku  usługi oznakowania pionowego 195 994,35 do 31.12.2017
 4  IKiOŚ.4.2017 13.02.2017  EL-KO Rafał Kowalski z siedzibą w Ustce  świadczenie usług elektrycznych i teletechnicznych w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego i urządzeń teletechnicznych stanowiących majątek Gminy Miasto Ustka 130 000,00 do 31.12.2017
 5  IKiOŚ.5.2017  10.02.2017 PBH Maziarz Nadolna z siedzibą w Ustce dostawa art. przemysłowych 54 589,38  do 31.12.2017
 6  IKiOŚ.6.2017  15.02.2017 EGIDA Sp. z o.o. z siedzibą we Włynkówku  dostawa kruszywa 89 175,00 do 31.12.2017
 7  IKiOŚ.7.2017  08.03.2017 "AG LOGISTIC Arkadiusz Gołębiewski" z siedzibą w Słupsku  Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy przebudowie obiektu mostowego nad linią kolejową w ciągu ul. Zubrzyckiego w Ustce. 11 193,00 do X.2017
 8  IKiOŚ.8.2017 17.02.2017  PPR efekt J.N. Czyżewska z siedzibą w Ustce  wykonanie kosztorysu inwestorskiego interaktywnego placu zabaw 8 610,00  do 24.02.2017
 9  IKiOŚ.9.2017 01.03.2017  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce  odbiór i zagospodarownaie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości 3 300 832,83 do 28.02.2018
 10  IKiOŚ.10.2017  01.03.2017  Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ustce  odbiór i zagospodarownaie odpadów komunalnych pochodzących z miejsc publicznych znajdujacych się na terenie Gminy Miasto Ustka 143 804,70 do 28.02.2018
 11  IKiOŚ.11.2017  07.03.2017  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EGIDA" Sp. z o.o. z siedzibą we Włynkówku  Bieżące remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Ustka. do kwoty zabezpieczonej w budżecie, tj. 500 000  do 22.12.2017
 12  IKiOŚ.12.2017  06.03.2017  Pracownia Projektowo Realizacyjna EFEKT J. N. Czyżewska z siedzibą w Ustce  Wykonanie dokumentacji budowlanej zagospodarowania interaktywnego placu zabaw o tematyce morskiej na terenie miasta Ustka. 32 718,00  XII.2017
 13  IKiOŚ.13.2017  04.04.2017  WANT Sp. z o.o., ul. Korczaka 12, 83-110 Tczew  Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową w ciągu ul. Zubrzyckiego w Ustce" 956 666,66  do 31.10.2017
  Aneks nr 1 do umowy nr  IKiOŚ.13.2017 07.07.2017 WANT Sp. z o.o., ul. Korczaka 12, 83-110 Tczew Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową w ciągu ul. Zubrzyckiego w Ustce" - Wykonanie robót dodatkowych, koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do rozbiórki obiektu mostowego 1 022 667,55  do 31.10.2017
 14  IKiOŚ.14.2017

24.03.2017

 Małe Formy Budowlane Czesław Raczko, ul. Tetmajera 10 lok. Nr 2, 81-406 Gdynia  Dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych 15 990,00 do 20.05.2017
 15  IKiOŚ.15.2017  05.04.2017  Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa Wykonanie opracowań i działań doradczych dot. kładki pieszej w Porcie Ustka 51 660,00 do 30.11.2017
16 IKiOŚ.16.2017  28.03.2017  Zakład Usług Inżynierskich "TRAFIC" Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 15, 76-200 Słupsk  Wynajem podnośnika samochodowego koszowego wraz z kierowcą operatorem. 6 396,00  do 31.12.2017
17 IKiOŚ.17.2017 28.03.2017 Zakład Robót Drogowych "FRAGES", ul. Kalinowa 8, 76-251 Kobylnica Wynajem walca drogowego wraz z kierowcą operatorem. 33 886,50 do 31.12.2017
18 IKiOŚ.18.2017 28.03.2017 Zakład Robót Drogowych "FRAGES", ul. Kalinowa 8, 76-251 Kobylnica Wynajem równiarki samojezdnej wraz z kierowcą operatorem. 41 364,90 do 31.12.2017
19 IKiOŚ.19.2017 28.03.2017 Zakład Usługowo - Produkcyjny "SKWER" Zenon Piwko, Grabno 4, 76-270 Ustka Wynajem koparko - ładowarki wraz z kierowcą operatorem. 51 906,00 do 31.12.2017
20 IKiOŚ.20.2017 28.03.2017 Zakład Usługowo - Produkcyjny "SKWER" Zenon Piwko, Grabno 4, 76-270 Ustka Wynajem ciągnika z przyczepą samowyładowczą wraz z kierowcą operatorem. 47 416,50 do 31.12.2017
21 IKiOŚ.21.2017 05.04.2017 INVESTIM S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa Dostawa elementów małej architektury (ławki, śmietniczki z daszkami, wkłady do śmietniczek) 73 745,88 do 30.05.2017
22 IKiOŚ.22.2017 05.04.2017  Zakład Usług Inżynierskich "TRAFIC" Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 15, 76-200 Słupsk Dostawa wraz z montażem gablot przyulicznych. 23 985,00 do 15.05.2017
23 IKiOŚ.23.2017 05.04.2017 EL-KO Rafał Kowalski z siedzibą w Ustce Serwisowanie i konserwacja fontann na terenie miasta Ustka. 30 000,00 do 31.10.2017
24 IKiOŚ.24.2017 20.04.2017 DYWIDAG - Systems International Sp. z o.o., ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 38/121, 41-506 Chorzów Prace regulacyjno - konserwacyjne polegające na rektyfikacji want kładki nad kanałem portowym w Ustce. 30 721,94 do 28.04.2017
25 IKiOŚ.25.2017 20.04.2017 "KRĘŻEL" Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica Naprawa najzadu zlokalizowanego na Nabrzeżu Pilotowym w Porcie Morskim Ustka. 15 717,68 do 28.04.2017
26  IKiOŚ.26.2017 24.04.2017  INVESTIM S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa  Dostawa metalowych wkładów do śmietniczek. 8 179,50  do 30.05.2017
27 IKiOŚ.27.2017 24.04.2017 Zakład Utrzymania Dróg i Transportu, ul. Gdyńska 43, 76-200 Słupsk Odnowienie istniejącego i wykonanie nowego oznakowania poziomego ulic i placów w granicach administracyjnych miasta Ustka. 47 116,99 do 28.09.2017
28 IKiOŚ.28.2017 24.04.2017  Zakład Usług Inżynierskich "TRAFIC" Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 15, 76-200 Słupsk Dostawa wraz z montażem słupków żeliwnych typu "RATUSZ" 17 490,60 do 30.05.2017
29 IKiOŚ.29.2017 04.05.2017 3R Agencja Reklamowo - Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa naklejek na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 10 491,90 do 26.05.2017
30 IKiOŚ.30.2017 18.05.2017 Pracownia Projektowa Kosztorysy - Nadzór Irena Tyszka, ul. Zamiejska 2, 76-200 Słupsk Wykonanie dokumentacji techniczno - konserwatorskiej remontu budynku Bałtyckiego Centrum Kultury oraz pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego. 7 564,50 do 30.09.2017
31 IKiOŚ.31.2017 22.05.2017 TERRA GROUP Bogusław Albinowski, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra Dostawa elementów małej architektury - kaskadowych elementów wiszących (wież kwiatowych) 43 438,19 do 31.05.2017
32 IKiOŚ.32.2017 29.05.2017 Zakład Usługowo - Handlowy Marek Dylewski, ul. Górna 20A, 87-600 Lipno Roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Żeglarzy w Ustce. 69 997,63 do 30.06.2017
33 IKiOŚ.33.2017 08.06.2017 STUDIUM Sp. z o.o., S.k., ul. Noakowskiego 12/99, Warszawa Wykonanie dokumentacji budowy ogrodzenia przy Areszcie śledczym w Ustce. 24 354,00 do 31.08.2017
34 IKiOŚ.34.2017 12.06.2017 Firma Projektowo - Budowlana Michał Wyporski, ul. 3 Maja 33, 76-200 Słupsk Dostawa sadzonek roślin ozdobnych - akcja promocyjna PSZOK-a. 5 658,00 do 16.06.2017
35 IKiOŚ.35.2017 16.06.2017

Konsorcjum:

PROJEKT PARKING Sp. z o.o., ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań - Lider

PARKING CONTROL Sp. z o.o., ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań - Partner

Kompleksowa obsługa strefy płatnego parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Ustka. 405,90 zł/m-c od każdego 1 000 zł brutto wpływów z opłat za parkowanie w SPP

do 20.09.2018

do 31.12.2020 - windykacja

36 IKiOŚ.36.2017 09.06.2017

ENERGA-OPERATOR SA, ul. M.Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Usunięcie kolizji projektowanej Budowy Lokalnego Węzła Integracyjnego z siecią elektroenergetyczną.   do 31.12.2022
37 IKiOŚ.37.2017 19.06.2017

Projektowanie i Nadzór Juliusz Bernat, ul. Włodkowica 28, 76-200 Słupsk

Wykonanie dokumentacji budowlanej chodnika, ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej ul. Kwiatowej w Ustce. 14 760,00 do 15.09.2017
38 IKiOŚ.38.2017 19.06.2017

DAR-POL Dariusz Cieślak, ul. Pasymska 27/18, 12-100 Szczytno

Budowa placu zabaw przy ul. Kościelniaka w Ustce. 62 579,94 do 30.06.2017
39 IKiOŚ.39.2017 30.06.2017

Zakład Usług Transportowo - Asenizacyjnych, ul. Widzińska 40, 76-251 Kobylnica

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka w 2017r. 187 321,96 do 31.12.2017
40 IKiOŚ.40.2017 05.07.2017

OGRODY S.C., Bierkowo 155, 76-206 Słupsk

Nasadzenia wraz z dostawą bylin przy ul. Wczasowej w Ustce. 48 157,73 do 10.07.2017
 41  IKiOŚ.41.2017  26.06.2017  AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk  Wykonanie zmiany dokumentacji projektowej na "Budowę boiska sportowego..." na Stadionie przy ul. Sportowej w Ustce. 43 050,00  do 30.09.2017
42  IKiOŚ.42.2017 13.07.2017 "SOLIDBUD" Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo - Usługowe Dariusz Palimonka, Wodnica 64, 76-270 Ustka Budowa płyty fundamentowej pod rzeźby Jana Konarskiego wraz z zagspodarowaniem terenu skweru przy ul. Czerwonych Kosynierów w Ustce. 23 446,54 do 27.07.2017
43  IKiOŚ.43.2017 17.07.2017 Projekty Usługi Handel Michał Hordyj, ul. Dąbrowszaków 7/4, 76-270 Ustka Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku Gimnazjum przy ul. Wróblewskiego 7 w Ustce w zakresie instalacji sanitarnych - Centrum Pomocy Dzieciom. 1 000,00 do 31.07.2017
44 IKiOŚ.44.2017 17.07.2017 Pracownia Projektowa Kosztorysy - Nadzór Irena Tyszka, ul. Zamiejska 2, 76-200 Słupsk Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku Gimnazjum przy ul. Wróblewskiego 8 w Ustce w zakresie instalacji sanitarnych - Centrum Pomocy Dzieciom. 6 273,00 do 31.07.2017
45 IKiOŚ.45.2017 18.08.2017 MAKROFORMA Anna Łapińska, ul. Cebertowicza 10/28, 80-809 Gdańsk Remont budynku Bałtyckiego Centrum Kultury przy ul. Cz. Kosynierów 21 w Ustce. 78 105,00 do 04.10.2017
  Aneks nr 1 23.10.2017 MAKROFORMA Anna Łapińska, ul. Cebertowicza 10/28, 80-809 Gdańsk Remont budynku Bałtyckiego Centrum Kultury przy ul. Cz. Kosynierów 21 w Ustce - roboty dodatkowe zgodnie z umową podstawową 5 289,00 do 04.10.2017
46 IKiOŚ.46.2017 24.08.2017 O-PROJEKT Katarzyna Ożarek, ul. Krótka 10, 76-248 Dębnica Kaszubska Wykonanie dokumentacji budowlanej budowy ścieżek i oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Zimowiskach, obręb Grabno. 64 452,00 dokumentacja i decyzje - do 30.11.2017
nadzór autorski - do 15.12.2020
47 IKiOŚ.47.2017 29.08.2017 O-PROJEKT Katarzyna Ożarek, ul. Krótka 10, 76-248 Dębnica Kaszubska Wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej przebudowy ul. Jagiellońskiej w Ustce 11 685,00 do 04.09.2017
48 IKiOŚ.48.2017 29.08.2017 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EGIDA" Sp. z o.o. z siedzibą we Włynkówku Dostawa mieszanki optymalnej - kruszywa łamanego o frakcji 0-31 mm. 87 637,50 do 31.12.2017
49 IKiOŚ.49.2017 04.09.2017 Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "KAK" Karol Kotłowski, ul. Polna 15, 83-340 Sierakowice Opracowanie dokumentacji budowlanej remontu ul. Zubrzyckiego w Ustce. 11 070,00 do 08.09.2017
50 IKiOŚ.50.2017 14.09.2017 Konsorcjum firm:
Lider: Doradztwo Inwestycyjne Z. Kasprowicz, Rożental 116, 14-229 Rożental
Partner: Roboty Inżynieryjne A. Kasprowicz, ul. Dąbrowskiego 46/3, 14-200 Iława
Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz budowa infrastruktury drogowej w ramach zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego obszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez dostosowanie ciągu komunikacyjnego obejmującego ulicę Beniowskiego do historycznej architektury w systemie zaprojektuj i wybuduj - zadanie nr 3. 1 473 540,00 do 20.12.2017r.
51 IKiOŚ.51.2017 05.09.2017 Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno Udzielenie pomocy finansowej na usunięcie skutków nawałnic na terenie Gminy Sulęczyno. 50 000,00 do 20.09.2017
52 IKiOŚ.52.2017 07.09.2017 Usługi Ogólnobudowlane "SANTO" L. Środa, ul. Kołłątaja 21/36, 76-200 Słupsk Remont budynku Gimnazjum w Ustce przy ul. Wróblewskiego 7 w celu zabezpieczenia pomieszczeń Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) - izolacja ścian piwnicznych wraz z robotami towarzyszącymi 74 535,85 do 16.10.2017
53 IKiOŚ.53.2017 07.09.2017 Obsługa Inwestycji Budowlanych R. Posmykiewicz, ul. Konwaliowa 21, 76-251 Kobylnica Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przt realizacji zadania pn. "Remont budynku Gimnazjum w Ustce przy ul. Wróblewskiego 7 w celu zabezpieczenia pomieszczeń Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) - izolacja ścian piwnicznych wraz z robotami towarzyszącymi" 3 690,00 1)do 16.10.2017  realizacja robót,
2)okres rękojmi
54 IKiOŚ.54.2017 14.08.2017 DECOR LIGHT Sp. z o.o., ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko - Biała Dostawa nowych elementów iluminacji świetlnych dla Miasta Ustka. 130 995,00 do 28.09.2017
55 IKiOŚ.55.2017 18.09.2017 ENERGY SOLUTION Sp. z o.o., u. Białostocka 22, 03-741 Warszawa Przygotowanie dokumentacji do wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego dla Gminy Miasto Ustka w ramach Słupskiej Grupy Zakupowej 1 814,25 do 31.12.2017
56 IKiOŚ.56.2017  19.09.2017  EL-KO Rafał Kowalski z siedzibą w Ustce  Budowa ogrodzenia terenów zielonych w rejonie zejścia na plażę przy ul. Wczasowej w Ustce. 24 462,23  do 26.12.2017
57 IKiOŚ.57.2017  19.09.2017   Pracownia Projektowo Realizacyjna EFEKT J. N. Czyżewska z siedzibą w Ustce  Opracowanie dokumentacji budowlanej adaptacji budynku na potrzeby CIS w Ustce oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 119 556

 1). dokumentacja - do 30.04.2018r.

2). nadzór aut. - do 31.12.2019r.

58 IKiOŚ.58.2017 19.09.2017 Kancelaria Radcy Pranego Robert Krupa, ul. Szarych Szeregów 13A, 76-200 Słupsk Usługa doradztwa i obsługi prawnej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont kładki pieszej w Porcie Morskim Ustka" 7 380  
59 IKiOŚ.59.2017 25.09.2017 "RAD TRAKS" K. Kowalski, ul. Grunwaldzka 9a/8a, 14-200 Iława Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz budowa infrastruktury do uprawiania sportów, w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Ustce, w systemie zaprojektuj i wybuduj. 627 000 do 10.12.2017r.
60 IKiOŚ.60.2017 05.10.2017  EL-KO Rafał Kowalski z siedzibą w Ustce Budowa oświetlenia przy ul. Jaśminowej w Ustce 117 361,68 do 31.10.2017
61 IKiOŚ.61.2017 06.10.2017 Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia na ul. Jaśminowej w Ustce. 3 099,60 do 31.10.2017
62 IKiOŚ.62.2017 09.10.2017 "SOLIDBUD" Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo - Usługowe Dariusz Palimonka, Wodnica 64, 76-270 Ustka Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 4a w Ustce. 23 450,73 do 01.11.2017
63 IKiOŚ.63.2017 11.10.2017 Pracownia Projektowa Kosztorysy - Nadzór Irena Tyszka, ul. Zamiejska 2, 76-200 Słupsk Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Słowiańskiej 35a w Ustce. 1 722,00 do 15.11.2017
64 IKiOŚ.64.2017 17.10.2017 KRĘŻEL Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz budowa infrastruktury drogowej w ramach zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego obszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez dostosowanie ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice: Nadmorską i Perłową do historycznej architektury w systemie zaprojektuj i wybuduj - zadanie nr 1. 1 209 162,27 do 30.05.2018
65 IKiOŚ.65.2017 17.10.2017 KRĘŻEL Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz budowa infrastruktury drogowej w ramach zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego obszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez dostosowanie ciągu komunikacyjnego - ulica Pomorska do historycznej architektury w systemie zaprojektuj i wybuduj - zadanie nr 2. 635 749,44 do 30.05.2018
66 IKiOŚ.66.2017 23.10.2017 WP PROJEKT Usługi Projektowe Paulina Wrześniak, ul. Główna 88, 76-251 Kobylnica Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu kontenerowego - zaplecze sceny na Promenadzie. 12 000,00 do 22.12.2017
67 IKiOŚ.67.2017 25.10.2017  EL-KO Rafał Kowalski z siedzibą w Ustce Wykonanie oświetlenia rzeźby Konarskiego przy ul. Cz. Kosynierów w Ustce. 11 070,00 do 27.11.2017
68 IKiOŚ.68.2017 25.10.2017 Doradztwo Inwestycyjne Z. Kasprowicz, Rożental 116, 14-229 Rożental Budowa chodnika, ścieżki rowerowej i zjazdów - ul. Kwiatowa w Ustce. 122 906,14 do 15.12.2017r.
69 IKiOŚ.69.2017   Doradztwo Inwestycyjne Z. Kasprowicz, Rożental 116, 14-229 Rożental Budowa oświetlenia przy ul. Wiejskiej w Ustce. 124 579,32 do 22.12.2017
70 IKiOŚ.70.2017 07.11.2017 P.H.U "HYDROBUD - EKO" Sp. z o.o., ul. Borchardta 67, 76-200 Słupsk Wykonanie połączenia kanałów deszczowych na terenie działki nr 1596/4 w Ustce. 35 886,07 do 30.11.2017
71 IKiOŚ.71.2017 07.11.2017 HYDRO - TOM Z-d Usług Hydraulicznych T. Sąsara, ul. Widzińska 40, 76-251 Kobylnica Przebudowa kanalizacji deszczowej na Cmentarzu w Zimowiskach, Gmina Ustka. 257 070,00 do 22.12.2017
72  IKiOŚ.72.2017 10.11.2017  Zakład Robót Drogowych "FRAGES", ul. Kalinowa 8, 76-251 Kobylnica  Wynajem walca drogowego wraz z kierowcą operatorem. 5 842,50  do 31.12.2017
73 IKiOŚ.73.2017 10.11.2017 Zakład Usługowo - Produkcyjny "SKWER" Zenon Piwko, Grabno 4, 76-270 Ustka Wynajem koparko - ładowarki wraz z kierowcą operatorem. 14 000,00 do 31.12.2017
74 IKiOŚ.74.2017 10.11.2017 Zakład Usługowo - Produkcyjny "SKWER" Zenon Piwko, Grabno 4, 76-270 Ustka Wynajem ciągnika z przyczepą samowyładowczą wraz z kierowcą operatorem. 5 000,00 do 31.12.2017
75 IKiOŚ.75.2017 10.11.2017 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EGIDA" Sp. z o.o. z siedzibą we Włynkówku Dostawa kruszywa 10 446,39 do 31.12.2017
76 IKiOŚ.76.2017 10.11.2017  EL-KO Rafał Kowalski z siedzibą w Ustce Dostawa choinek oraz montaż/demontaż iluminacji świątecznych. 141 450,00 do 06.02.2018
77 IKiOŚ.77.2017 10.11.2017 DECOR LIGHT Sp. z o.o., ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko - Biała Dostawa iluminacji świątecznych. 19 999,80  
78 IKiOŚ.78.2017 20.11.2017 Usługi Projektowe "WP PROJEKT" P. Wrześniak, ul. Główna 88, 76-251 Kobylnica Wykonanie koncepcji w trzech różnych wariantach wraz z wizualizacjami zaproponowanych rozwiązań projektowych zagosp. terenu przy ul. M. Polskiej. 20 000,00 do 20.12.2017
79 IKiOŚ.79.2017 01.12.2017 ZIMAR R. Ziegert ul. Konarskiego 4, 77-100 Bytów Remont kontenerowej bazy ratowników WOPR na plaży wschodniej w Ustce. 127 499,88 do 20.12.2017
80 IKiOŚ.80.2017 01.12.2017

EUROPLAST I. Rogozińska

ul. Wiejska 21, 76-200 Słupsk

Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Wiejskiej w Ustce (budynek 5 i 6) 1 707 286,89 do 31.10.2018
81 IKiOŚ.81.2017 01.12.2017

Kancelaria Radcy Pranego Robert Krupa, ul. Szarych Szeregów 13A, 76-200 Słupsk

Świadczenie pomocy prawnej w ramach przeprowadzenia dialogu technicznego przed wszczęciem postepowania przetargowego na remont kładki w Porcie ustka. 3 075,00 do czasu kiedy cel dialogu zostanie osiągnięty
82 IKiOŚ.82.2017 05.12.2017

Kancelaria Radcy Pranego Robert Krupa, ul. Szarych Szeregów 13A, 76-200 Słupsk

Świadczenie usług prawnych w ramach zastępstwa procesowego oraz ewentualnego postępowania apelacyjnego. 18 450,00 do zakończenia postępowania sądowego/apelacyjnego oraz uzyskania prawomocnych wyroków sądu.
83 IKiOŚ.83.2017 06.12.2017

O-PROJEKT Katarzyna Ożarek, ul. Krótka 10, 76-248 Dębnica Kaszubska

Zmiana i rozszerzenie zakresu PFU budowy trasy rowerowej R10. 14 760,00 do 21.12.2017
84 IKiOŚ.84.2017 11.12.2017

AG LOGISTIC, ul. Koszalińska 7/5, 76-200 Słupsk

Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy remoncie kontenerowej bazy ratowników WOPR. 1 968,00 do 20.12.2017
85 IKiOŚ.85.2017 13.12.2017

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka, 30-417 Kraków

Zakup energii elektryczne - oświetlenie drogowe, obiekty i lokale

ceny jednostkowe   

ośw. uliczne - 279,09

obiekty - 279,09

od 01.01.2018 do 31.12.2018
86 IKiOŚ.86.2017 21.12.2017

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EGIDA" Sp. z o.o. z siedzibą we Włynkówku

Dostawa kruszywa

37 999,12

do 31.12.2017
87 IKiOŚ.87.2017 21.12.2017

SYSTEMY BHP

UL. Sprzymierzenców 16a/16, 76-270 Ustka

Przełożenie nawierzchni w ul. Żeglarzy w Ustce.

18 696,00

do 28.12.2017
88 IKiOŚ.88.2017  

AMW M. Wąchnicki, ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy parkingów przy ul. Przylesie 2-4 w Ustce.

14 500,00

do 15.03.2018r.
89 IKiOŚ.89.2017 22.12.2017

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Schronisko w Słupsku

ul. Portowa 11, 76-200 Słupsk

Opieka nad bezpańskimi zwierzętami z terenu miasta Ustka.

do kwoty 30 000,00

od 01.01.2018 do 31.12.2018
90 IKiOŚ.90.2017     ANULOWANO NR W REJESTRZE UMÓW    
91 IKiOŚ.91.2017 01.12.2017 Doradztwo Inwestycyjne Z. Kasprowicz, Rożental 116, 14-229 Rożental Utwardzenie nawierzchni na terenie OSIR-u w Ustce. 47 970,00 do 06.12.2017
92 IKiOŚ.92.2017 01.12.2017 Doradztwo Inwestycyjne Z. Kasprowicz, Rożental 116, 14-229 Rożental Utwardzenie nawierzchni na terenie OSIR-u w Ustce. 38 745,00 do 14.12.2017
93 IKiOŚ.93.2017 29.12.2017 Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt, ul. Bursztynowa 10, 76-270 Ustka Świadczenie usług weterynaryjnych związanych z realizacją "Programu opieki w 2018r." 48 000,00 od 01.01.2018 do 31.12.2018
94 IKiOŚ.94.2017 29.12.2017 Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. Aleja Generała Józefa Hallera 140, Gdańsk Bezpłatne znakowanie psów i kotów wolno bytujących 10 000,00 od 01.01.2018 do 31.12.2018
 

Liczba odwiedzin : 507
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Roma Rosinska
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Meller-Kubica
Czas wytworzenia: 2017-03-17 09:07:44
Czas publikacji: 2018-02-16 09:15:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak