Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.GN.283.2016 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal mieszkalny przy ul. Marynarki Polskiej 65)

2017-01-13 10:20:41
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.290.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.SOKS.215.2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka

2017-01-09 09:40:42
Zarządzenie Nr 0050.RIE.289.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku m.in. organizacji pozarządowych działających na obszarze rewitalizacji „e”, spółdzielni mieszkaniowych zarządzających przestrzenią publiczną zlokalizowaną przy budynkach mieszkalnych na obszarze rewitalizacji „e” do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursach dla działań 6.2.2 i 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-01-09 09:39:56
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.288.2016 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa dla projektu pn.: „Rozwińmy żagle szans ! – podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka” dofinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2017-01-09 09:36:31
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.287.2016 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania karnetu uprawniającego do 50 % zniżki na płatną ofertę kulturalną w Domu Kultury w Ustce wydawanego mieszkańcom Ustki stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka Nr 0050.SOKS.188.2016. z dnia 9 sierpnia 2016 r.

2017-01-09 09:35:09
Zarządzenie Nr 0050.FN.286.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

2016-12-29 09:21:21
Zarządzenie Nr 0050.FN.285.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok (21.12.2016)

2016-12-22 12:17:55
Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.284.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ustka w 2017 roku"

2016-12-22 12:07:57
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.282.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2017r. (w zakresie "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym")

2016-12-19 14:02:26
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.281.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2017r. (w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej")

2016-12-19 13:59:54