Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVIII/273/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/215/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami przy realizacji projektu partnerskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Trasy Rowerowe R-10" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2017-01-04 08:22:10
Uchwała Nr XXVIII/272/2016 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Miasta Ustka.

2017-01-04 08:20:41
Uchwała Nr XXVIII/271/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Ustka.

2017-01-04 08:19:43
Uchwała Nr XXVIII/270/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2017 rok.

2017-01-04 08:18:00
Uchwała Nr XXVIII/269/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

2017-01-04 08:15:58
Uchwała Nr XXVIII/268/2016 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Ustka na lata 2016-2019".

2017-01-04 08:12:26
Uchwała Nr XXVIII/267/2016 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ustka w 2017 roku.

2017-01-04 08:04:10
Uchwała Nr XXVIII/266/2016 w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2017 dla Centrum Integracji Społecznej w Ustce - samorządowego zakładu budżetowego.

2017-01-04 08:02:31
Uchwała Nr XXVIII/265/2016 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objetych dofinansowaniem w 2017 roku.

2017-01-04 07:59:57
Uchwała Nr XXVIII/264/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Slupskiemu na realizację zadań w postaci organizacji XIV Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2017 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległosci w formie dotacji celowej.

2017-01-03 15:15:36