Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
U c h w a ł a Nr XIV / 123 / 2003 - w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/46/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 27 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ustk

U c h w a ł a Nr XIV / 123 / 2003 - w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/46/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 27 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ustk

2004-02-23 13:10:45
U c h w a ł a Nr XIV / 122/ 2003 - w sprawie: wyrażenia woli poparcia inicjatywy obywatelskiej utworzenia Województwa Środkowopomorskiego.

U c h w a ł a Nr XIV / 122/ 2003 - w sprawie: wyrażenia woli poparcia inicjatywy obywatelskiej utworzenia Województwa Środkowopomorskiego.

2004-02-23 13:10:11
U c h w a ł a Nr XIV / 121/ 2003 - w sprawie: ustalenia zasad lokalizacji i formy reklam,szyldów oraz tablic informacyjnych na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ustka.

U c h w a ł a Nr XIV / 121/ 2003 - w sprawie: ustalenia zasad lokalizacji i formy reklam,szyldów oraz tablic informacyjnych na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ustka.

2004-02-23 13:09:42
U c h w a ł a Nr XIV / 120 / 2003 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej części miasta Ustki przy ul. Darłowskiej na

U c h w a ł a Nr XIV / 120 / 2003 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej części miasta Ustki przy ul. Darłowskiej na

2004-02-23 13:09:09
U c h w a ł a Nr XIV / 119 / 2003 - w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Ustki w 2004 roku.

U c h w a ł a Nr XIV / 119 / 2003 - w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Ustki w 2004 roku.

2004-02-23 13:08:36
U c h w a ł a Nr XIV / 118 / 2003- w sprawie: uchylenia uchwały Nr XI/53/2000 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie: ustalenia kryteriów sprzedaży lokal mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz uchwał

U c h w a ł a Nr XIV / 118 / 2003- w sprawie: uchylenia uchwały Nr XI/53/2000 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie: ustalenia kryteriów sprzedaży lokal mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz uchwał

2004-02-23 13:07:58
U c h w a ł a Nr XIV / 117 / 2003 - w sprawie: utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej w Ustce.

U c h w a ł a Nr XIV / 117 / 2003 - w sprawie: utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej w Ustce.

2004-02-23 13:07:23
U c h w a ł a Nr XIV / 116 / 2003 - w sprawie: podatku od posiadania psów na 2004 rok.

U c h w a ł a Nr XIV / 116 / 2003 - w sprawie: podatku od posiadania psów na 2004 rok.

2004-02-23 13:06:44
U c h w a ł a Nr XIV / 115 / 2003 - w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

U c h w a ł a Nr XIV / 115 / 2003 - w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

2004-02-23 13:06:15
U c h w a ł a Nr XIV / 114 / 2003 - w sprawie: podatku od nieruchomości na 2004 rok.

U c h w a ł a Nr XIV / 114 / 2003 - w sprawie: podatku od nieruchomości na 2004 rok.

2004-02-23 13:05:33