Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIV/235/2016 w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozumienia z Gminą Ustka w zakresie zapewnienia niepełnosprawnemu uczniowi transportu i opieki w czasie przewozu do Socjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku.

2016-12-09 11:20:04
Uchwała Nr XXIV/228/2016 w sprawie zmian w WPF Miasta Ustka na lata 2016-2025.

2016-12-09 11:18:10
Uchwała Nr XXIV/233/2016 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu budynków użytkowych położonych w Ustce przy ul. Promenada Nadmorska.

2016-10-04 12:13:20
Uchwała Nr XXIV/237/2016 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Ustka.

2016-10-04 12:11:28
Uchwała Nr XXIV/236/2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za uslugi opiekuńcze i specjalistyczne, uslugi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiuekuńczych dla osob z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

2016-10-04 12:10:03
Uchwała Nr XXIV/232/2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Ustka.

2016-10-04 11:54:05
Uchwała Nr XXIV/234/2016 w sprawie wyrazenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska" planowanego do złożenia w ramach działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2016-10-04 11:45:15
Uchwała Nr XXIV/231/2016 w sprawie przystapienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagosposdarowania przestrzennego GM Ustka".

2016-10-04 11:38:43
Uchwała Nr XXIV/230/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ustka.

2016-10-04 11:37:25
Uchwała Nr XXIV/229/2016 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu GM Ustka instrumentem płatniczym.

2016-10-04 11:35:12