Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXII/218/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2016-2025.

2016-08-02 10:40:36
Uchwała Nr XXII/217/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

2016-08-02 10:23:33
Uchwała Nr XXII/224/2016 w sprawie zmian w Statucie Miasta Ustka.

2016-08-02 09:18:07
Uchwała Nr XXII/223/2016 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ustka.

2016-08-02 09:16:59
Uchwała Nr XXII/222/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2016-08-02 09:15:25
Uchwała Nr XXII/221/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Ustka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2016-08-02 09:14:04
Uchwała Nr XXII/220/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka.

2016-08-02 09:10:20
Uchwała Nr XXII/219/2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miasto Ustka.

2016-08-02 09:09:07