Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XX/211/2016 w sprawie nadania nazwy "TRAKT USTECKICH MARYNARZY, RYBAKÓW I ŻEGLARZY" ciągowi komunikacyjnemu w porcie począwszy od firmy UST-RYB po zachodni koniec kładki komunikacyjnej nad kanałem portowym.

2016-09-01 11:26:58
Uchwała Nr XX/207/2016 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2016 na terenie Gminy Miasto Ustka.

2016-05-31 11:16:47
Uchwała Nr XX/210/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Krótsza droga do urzędu".

2016-05-30 11:22:15
Uchwała Nr XX/209/2016 w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ustka.

2016-05-30 11:20:41
Uchwała Nr XX/208/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/146/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ustka.

2016-05-30 11:13:11
Uchwała Nr XX/206/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Miasto Ustka w sprawie zagospodarowania przez Miasto Gdańsk frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miasto Ustka.

2016-05-30 11:06:53
Uchwała Nr XX/205/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasto Ustka do realizacji projektu w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe" w partnerstwie z Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Kobylnica, Gminą Słupsk i Miastem Słupsk.

2016-05-30 11:02:42
Uchwała Nr XX/204/2016 w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2016 dla Centrum Integracji Społecznej w Ustce - samorządowego zakładu budżetowego.

2016-05-30 10:58:46
Uchwała Nr XX/203/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka.

2016-05-30 10:55:38
Uchwała Nr XX/202/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

2016-05-30 10:53:15