Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.GN.200.2016 w sprawie zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczenej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (dz.nr 363/25 przy ul. Kopernika)

2016-09-05 15:54:26
Zarządzenie Nr 0050.GN.199.2016 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Ustka - działka nr 538/21, położonego w Ustce przy ul. Słupskiej

2016-09-05 15:52:01
Zarządzenie Nr 0050.SOA.197.2016 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.SOA.130.2016 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka na 2017 r.

2016-08-31 13:38:17
Zarządzenie Nr 0050.GN.198.2016 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Ustka - część działki nr 1588/9, położonego w Ustce przy Placu Wolności

2016-08-31 13:35:24
Zarządzenie Nr 0050.FN.196.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Ustka na 2016 rok (30.08.2016)

2016-08-31 10:14:32
Zarządzenie Nr 0050.GN.195.2016 w sprawie zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własością Gminy Miasto Ustka (na poprawę - ul.Chopina i Beniowskiego)

2016-08-29 15:29:42
Zarządzenie Nr 0050.FN.193.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r.

2016-08-26 10:33:41
Zarządzenie Nr 0050.FN.194.2016 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

2016-08-26 09:24:44
Zarządzenie Nr 0050.SOA.192.2016 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka.

2016-08-23 13:14:05
Zarzadzenie Nr 0050.IKiOŚ. 191.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. : Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i programu funkcjonalno-użytkowego budowy Lokaljnego Węzła Integracyjnego w Ustce.

2016-08-19 14:35:50