Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Jak prawidłowo segregować odpady? Co wrzucamy a czego nie wrzucamy do pojemników?

2018-11-09 12:44:35
Jakie odpady można oddać w PSZOK i w jaki sposób?

2018-11-09 12:43:19
Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi (m.in. oznaczenie pojemników na odpady komunalne,informacja o odpadach wielkogabarytowych i elektrośmieciach)

2018-11-09 12:30:04
Udział selektywnie zgromadzonych frakcji odpadów w strumieniu odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasto Ustka

2017-05-26 14:10:22
Strategiczne założenia kampanii informacyjno - edukacyjnej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych "u źródła"

2017-04-06 11:46:58
Poziomy osiągnięte w 2016 roku

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016 roku wyniósł 0,00%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 roku wyniósł 48,7%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych w 2016 roku wyniósł 84,1%.

2017-04-06 11:44:40
Kto odbiera odpady z terenu miasta Ustka w 2017 roku?

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego odpqady komunalne z terenu Gminy Miasto Ustka obierane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedziba w Ustce przy ul. Wiejskiej 7. Pozostałe podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych oraz zużytego sprzeętu elektrycznego i elektronicznego wymienione są w rejestrze działalności regulowanej zamieszczonego pod adresem http://bip.um.ustka.pl/Article/get/id,20458.html

2017-02-28 13:30:02
Ulotka - "Nie ma wakacji od segregacji"

2016-07-12 10:09:51
Ulotka - kontrola i jak segregować odpady papieru i tektury

2016-07-12 10:08:48
Poziomy osiągnięte w 2015 roku

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015 roku wyniósł 58,7%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 roku wyniósł 23,21%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych w 2015 roku wyniósł 85,3%.

2016-06-27 10:09:43