Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz przedsiębiorstw, które uzyskały pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Ustka.

2017-12-21 12:49:32
Deklaracja PDF

2017-02-24 08:54:49
Przewodnik dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

2016-07-19 16:07:44
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja edytowalna

2016-04-05 10:57:02
Przewodnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

2016-03-21 15:50:31
Załącznik do deklaracji (tylko dla właścicieli nieruchomosci niezamieszkałych) - wersja edytowalna

2016-03-11 14:31:25