Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
korekta do oświadczenia majątkowego - Dyrektora OSiR S.Podlewskiego

2016-10-24 11:40:44
Korekta do oświadczenia majątkowego - Naczelnika Wydz. IKiOŚ A. Meller-Kubicy

2016-10-24 11:38:39
Oświadczenie majątkowe z dn. 4.04.2016r. i 26.09.2016r. - Prezes Zarządu "Wodociągi Ustka" Sp. z o. o. - Joachim Adam Kijewski

2016-10-03 18:03:22
Prezes Wodociągi Ustka - K.Czajkowski - oświadczenie majątkowe z dnia 13.09.2016r.

2016-09-16 12:59:06
p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Grażyna Czechowska - oświadczenie majątkowe na dzień 28.04.2016 r.

2016-07-20 15:15:54
Oświadczenie majątkowe z dn. 25.03.2016r. - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Grzegorz Andrzej Nosewicz

2016-06-09 14:38:31
Oświadczenie majątkowe z d. 25.04.2016r. - Prezes Zarządu Portu Morskiego w Ustce - z o.o. Maciej Andrzej Karaś

2016-06-09 14:37:43
Oświadczenie majątkowe z dn. 26.04.2016r. - Dyrektor Żłobka Miejskiego - Grażyna Barbara Małaczek

2016-06-09 14:14:59
Oświadczenie majątkowe z dn. 10.05.2016r. - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce - Paulina Maria Kamińska

2016-06-09 14:14:04
Prezes UTBS w Ustce - Edward Rokosz - oświadczenie majątkowe za 2015 r.

2016-06-08 18:06:47