Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVI/187/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2016-02-29 15:12:22
Uchwała Nr XVI/186/2016 w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

2016-02-29 15:10:14
Uchwała Nr XVI/185/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/171/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługoworekreacyjnej w okresie od 1 maja 2016r. do 30 września 2016r. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. „Promenada Nadmorska”.

2016-02-29 15:08:08
Uchwała Nr XVI/184/2016 w sprawie powołania Komisji Statutowej.

2016-02-29 15:07:07
Uchwała Nr XVI/183/2016 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej.

2016-02-29 15:05:51
Uchwała Nr XVI/182/2016 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta Ustka oraz określenia granic ich obwodów.

2016-02-29 15:03:59
Uchwała Nr XVI/181/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Kościelniaka i okolice"w Ustce.

2016-02-29 15:02:51
Uchwała Nr XVI/180/2016 przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ustka w 2016 roku”.

2016-02-29 15:01:13
Uchwała Nr XVI/179/2016 w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Ustka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2016-02-29 14:59:42
Uchwała Nr XVI/178/20167 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Ustka i stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności.

2016-02-29 14:57:46