Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.RIE.28.2016 w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Diagnoza szkół kształcenia ogólnego z terenu miasta Ustka”, wykonanego na potrzeby projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 - „Jakość edukacji ogólnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

2016-07-15 08:40:34
Zarządzenie Nr 0050.SOA.42.2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustka

2016-07-04 10:50:31
Zarządzenie Nr 0050.FN.100.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Ustka na 2016 rok

2016-04-15 12:45:57
Zarządzenie Nr 0050.GN.99.2016 w sprawie ustalenia odpowiedzialności za powierzone na sezon 2016r. tereny stanowiące własność Gminy Miasto Ustka, położone w Ustce z przeznaczeniem na ogranizację parkingów sezonowych

2016-04-15 12:43:57
Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.97.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Czyszczenie i remont sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gmiony Miasto Ustka w 2016 roku

2016-04-15 12:41:13
Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.96.2016 w sprawie powierzenia do wykonywania Usteckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zadań własnych Gminy Miasto Ustka w zakresie budowy budynków socjalnych

2016-04-14 09:19:26
Zarządzenie nr 0050.GN.95.2016 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwiedzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do zbycia, będącej własnością GMU (lokal mieszkalny przy ul. Polnej 8)

2016-04-13 09:24:33
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.94.2016 w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka, na rok szkolny 2016/2017

2016-04-13 09:22:48
Zarządzenie Nr 0050.FN.93. 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Ustka na 2016 rok

2016-04-13 09:17:31
Zarządzenie Nr 0050.GN.92.2016 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu, stanowiącego własność GMU - część działek nr 1572, 1573 i 977, położonego w Ustce przy ul. Ogrodowej

2016-04-11 11:47:12