Wydział Finansowy 

 
 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Finansowy

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  1/FN 27-10-2016r. Przybyliński-Trening Doradztwo i Szkolenia Robert Przybyliński Usługi doradztwa podatkowego  w zakresie przeprowadzania prac związanych z centralizacją rozliczeń VAT 11 808,00 zł 27-10-2016r
1  2/FN  22-12-2016r.

Ernest & Young Doradztwo Podatkowe Sp.z o.o. ul.Rondo ONZ 1  00-124 Warszawa

Usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług 615,00 zł / za miesiąc

 01-01-2017r. - 31-12-2017r.

 
 

Liczba odwiedzin : 451
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Anna Wyroślak
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Pietrasiewicz
Czas wytworzenia: 2016-01-07 11:45:25
Czas publikacji: 2017-02-17 07:48:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak