Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

 
 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 GN.272.1.2016 25.01.2016r.

Polska Press Sp. z o.o. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45

Umowa na publikacje ogłoszeń prasowych w 2016r. w dzienniku o zasięgu lokalnym - Głosie Dzienniku Pomorza - Głosie Pomorza. 10.000,00

od 25.01.2016r. do 31.01.2016r.

2 GN.272.2.2016 25.01.2016r. Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA" Stanisław Berliński, 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 79 Umowa na świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Miasto Ustka w 2016r. 37.699,81

od 25.01.2016r. do 31.12.2016r.

3 GN.272.3.2016 25.01.2016r. Przedsiębiorstwo "INTER-G" Krystyna Ginter, 76-270 Ustka, ul. Mickiewicza 19 Umowa na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości w 2016r. 31.488,00

od 25.01.2016r. do 31.12.2016r.

4 GN.272.4.2016 02.02.2016r.

Agora Spółka Akcyjna, 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10

Umowa na publikacje ogłoszeń prasowych w 2016r. w dzienniku o zasiegu ogólnopolskim - Gazeta Wyborcza 6.000,00

od 02.02.2016r. do 31.12.2016r.

5 GN.272.5.2016 02.03.2016r.

Zakład Usług Inwestycyjnych - mgr inż. Włodzimierz Konon, 76-200 Słupsk, ul. Wandy 11/28

Wykonanie inwentaryzacji technicznej budynku mieszkalnego położonego w Ustce przy ul. Stefana Żeromskiego 6. 600,00

od 09.03.2016r. do 23.03.2016r.

6 GN.6812.7.2016 07.03.2016r.

Przedsiębiorstwo "INTER-G" Krystyna Ginter, 76-270 Ustka, ul. Mickiewicza 19

Wycena stawki czynszu dzierżawnego terenu zabudowanego kioskiem handlowym, stanowiacego część działki nr 402, położonego przy ul. Marynarki Polskiej w sąsiedztwie kina "Delfin". 369,00

od 14.03.2016r. do 21.03.2016r.

7 GN.6641.7.2016 13.04.2016r.

Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA" Stanisław Berliński 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 79

Sporządzenie wykazów zmian gruntowych działek położonych przy ul. Sportowej i Słupskiej. 246,00

od 13.04.2016r. do 27.04.2016r.

8 GN.6811.2.2016 21.06.2016r.

Biuro Usług Majątkowych "MM" Marzenna Mikołajczak-Chumek, 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dwóch lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Słowiańskiej 10A i przy ul. Kopernika 12.

123,00

od 30.06.2016r.

do 14.06.2016r.

9 GN.6811.3.2016 30.06.2016r.

Biuro Usług Majatkowych "MM" Mrzenna Mikołajczak-Chumek, 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14

Aktualizacja inwentaryzacji lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w Ustce przy ul. Zaruskiego 2

61,50

od 30.06.2016r. do 14.07.2016r.

10 GN.6811.4.2016  12.07.2016r.  Biuro Usług Majatkowych "MM" Marzenna Mikołajczak-Chumek, 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14  Aktualizacja inwentaryzacji lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Ustce przy ul. Słowiańskiej 37. 61,50 

od 12.07.2016r. do 26.07.2016r.

11 GN.6811.5.2016  26.07.2016r. Biuro Usług Majątkowych "MM" Marzenna Mikołajczak-Chumek, 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14  Aktualizacja inwentaryzacji lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Ustce przy ul. Zaruskiego 3 lok. 1 i Mrynarki Polskiej 57 lok. 3.  123,00 

od 29.07.2016r.
do 12.08.2016r.

12 GN.6812.28.2016  04.08.2016r.

Przedsiębiorstwo "INTER-G" Krystyna Ginter 76-270 Ustka, ul. Mickiewicza 19 

Wycena stawki czynszu za wynajem obiektu użytkowego, położonego przy Promanadzie Nadmorskiej 11. 400,00 

od 10.08.2016r.

do 17.08.2016r.

13 GN.6812.29.2016  04.08.2016r.

Przedsiębiorstwo "INTER-G" Krystyna Ginter, 76-270 Ustka, ul. Mickiewicza 19  

Wycena stawki czynszu za wynajem obiektu użytkowego tworzącego kompleks gastronomiczny Spółki "Promanada".  1.000,00 

od 10.08.2016r. do 20.08.2016r.

14 GN.6812.30.2016  04.08.2016r.

Przedsiębiorstwo "INTER-G" Krystyna Ginter, 76-270 Ustka, ul. Mickiewicza 19  

Wycena stawki czynszu dzierżawnego terenu położonego przy ul. Słupskiej, oznaczonego jako dz. nr 528/21.  300,00 

od 10.08.2016r.

do 17.08.2016r. 

15 GN.6811.6.2016 29.08.2016r.

Biuro Usług Majątkowych "MM" Marzenna Mikołajczak-Chumek, 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14 

Aktualizacja inwentaryzacji lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Ustce przy ul. Walki Młodych 6 lok. 9 i przy ul. Słowiańskiej 4 lok. 7.  123,00

od 08.09.2016r. do 22.09.2016r.

16 GN.6811.7.2016 14.10.2016r.

Biuro Usług Majątkowych "MM" Marzenna Mikołajczak-Chumek, 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14 

Aktualizacja inwentaryzacji lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 67 lok. 3, ul. Słowiańskiej 10A lok. 8, Słowiańskiej 16A lok. 2, Marynarki Polskiej 43 lok.3, Walki Młodych 4 lok. 4 i Walki Młodych 6 lok.22.  430,50 

od 17.10.2016r. do 31.10.2016r.

17 GN.6812.56.2016  17.11.2016r. Przedsiębiorstwo "INTER-G" Krystyna Ginter, 76-270 Ustka,     ul. Mickiewicza 19  Oszacowanie kosztów rozbiórki obiektów handlowo-gastronomicznych wchodzących w skład kompleksu gastronomicznego dzierżawionego przez Spółkę "Promenada". 500,00 

od 17.11.2016r. do 23.11.2016r.

18  GN.6812.60.2016  21.11.2016r. Dorota Prus Nadzór i Kosztorysowania, 76-200 Słupsk, ul. banacha 7/36  Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego prac jakie należy wykonać w obiekcie użytkowym "Bryza" położonym przy Promenadzie Nadmorskiej 2.000,00 

od 21.11.2016r. do 30.11.2016r. 

19  GN.6811.8.2016   21.11.2016r.

Biuro Usług Majątkowych "MM" Marzenna Mikołajczak-Chumek, 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14  

Aktualizacja inwentaryzacji lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Ustce przy ul. Małej 5 lok. 1 i przy ul. Rybackiej 3 lok. 12.   246,00 

od 30.11.2016r. do 14.12.2016r. 

20 GN.6812.61.2016   28.11.2016r. 

Biuro Usług Majątkowych "MM" Marzenna Mikołajczak-Chumek, 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14  

Wycena stawki czynszu dzierżawnego 1 m kw. terenu położonego przy Promenadzie Nadmorskiej, stanowiącego cz. działki nr 15/12, na wysokości zejścia na plażę przy ul. Kopernika.  1.599,00 

od 02.12.2016r. do 23.12.2016r. 

21 GN.6811.9.2016   06.12.2016r. 

Biuro Usług Majątkowych "MM" Marzenna Mikołajczak-Chumek, 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14 

Aktualizacja inwentaryzacji lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Ustce przy ul. Słowiańskiej 31.   123,00 

od 12.12.2016r. do 20.12.2016r.

 

Liczba odwiedzin : 589
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Radziejewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Cybulska
Czas wytworzenia: 2016-01-07 11:46:18
Czas publikacji: 2017-01-04 10:23:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak