Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIII/135/2015 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Ustka.

2015-12-01 08:53:23
Uchwała Nr XIII/134/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego.

2015-12-01 08:51:49
Uchwała Nr XIII/133/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 28 maja 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2015-12-01 08:50:55
Uchwała Nr XIII/132/2015 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

2015-12-01 08:47:52
Uchwała Nr XIII/131/2015 w sprawie wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości będących własnością G.M. Ustka.

2015-12-01 08:42:26
Uchwała Nr XIII/130/2015 w sprawie opłaty targowej.

2015-12-01 08:40:28
Uchwała Nr XIII/129/2015 w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów.

2015-12-01 08:39:35
Uchwała Nr XIII/128/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/117/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

2015-12-01 08:38:02