Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.FN.265.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

2016-01-07 08:51:08
Zarządzenie Nr 0050.FN.266.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

2016-01-04 14:48:27
Zarządzenie Nr 0050.SOA.264.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej (nabór na insp.RIE)

2016-01-04 14:45:39
Zarządzenie Nr 0050.IKiOS.263.2015 w sprawie przekazania dla Szkoły Podstawowej nr 1, ul.Darłowska 18, mienia stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka (boisko wielofunkcyjne)

2016-01-04 14:41:04
Zarządzenie Nr 0050.GN.262.2015 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości G.M. ustka na lata 2015-2017.

2015-12-24 10:29:31
Zarządzenie Nr 0050.OC.261.2015 w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie Miasta Ustka.

2015-12-23 13:50:15
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.260.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.SOKS.215.2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Działalności Pozytku Publicznego Miasta Ustka.

2015-12-23 13:48:22
Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.259.2015 w sprawie powierzenia do wykonywania Zarządowi Portu sp. z o.o. zadań własnych G.M. Ustka.

2015-12-23 13:19:08
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.258.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2016 r. ( Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym)

2015-12-23 13:08:10
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.257.2015 w sprawie ogłoszenioa konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2016 r. (Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej).

2015-12-23 13:02:56