Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XI/112/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/225/2012 Rady Miasta Ustka z dnia 17 września 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.

2015-10-06 12:54:16
Uchwała Nr XI/111/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/400/2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 wrzesnia 2006r. w sprawie zmiany nazwy Statutu M-GOPS w Ustce.

2015-10-06 12:48:48
Uchwała Nr XI /110/ 2015 w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Ustka

2015-10-06 12:45:13
Uchwała Nr XI/109/2015 w sprawie zawarcia aneksu do Porozumienia z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Miasto Ustka związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzaleznień od alkoholu oraz korzystania z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Gdyńskiej 13 a.

2015-10-06 12:34:56
Uchwała Nr XI/ 108/ 2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzxanie ścieków na terenie Gminy Miasto Ustka.

2015-10-06 12:31:03
Uchwała Nr XI/107/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego.

2015-10-06 12:29:00
Uchwała Nr XI/106/ 2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202 G w ciągu ul. Wczasowej w Ustce".

2015-10-06 12:24:36
Uchwała Nr XI /105/ 2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2015-10-06 12:13:52
Uchwała Nr XI /104/ 2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP miasta Ustka pn. "TERENY PORTU", obejmującego okolice kanału portowego oraz fragment MPZP "Centrum 2"..

2015-10-06 12:12:09
Uchwała Nr XI /103/ 2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2015-2033.

2015-10-06 12:08:43