Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XX / 201 / 2016 Rady Miasta Ustka z dnia 25 maja 2016r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustka z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

2016-05-31 11:40:32
Uchwała Nr XX / 200 / 2016 Rady Miasta Ustka z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Ustka za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Ustka za rok 2015.

2016-05-31 11:39:56
UCHWAŁA Nr 067/g129/R/IV/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 kwietna 2016r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ustki za 2015 rok.

2016-04-28 13:57:44
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w 2015 r. z załącznikami

2016-03-23 08:03:53