Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
U c h w a ł a Nr XII / 103 / 2003 - w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów strefy Śródmieścia Ustki, ograniczonego ulicami Marynarki Polskiej, Pawła Findera, Mała, Kosynierów, Por

U c h w a ł a Nr XII / 103 / 2003 - w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów strefy Śródmieścia Ustki, ograniczonego ulicami Marynarki Polskiej, Pawła Findera, Mała, Kosynierów, Por

2003-09-29 16:04:32
U c h w a ł a Nr XII / 102 / 2003 - w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniesionego przez Annę i Leszka Diemientiew, zamieszkałych w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 14a/1 protestu do projektu miejscowego planu zagosp

U c h w a ł a Nr XII / 102 / 2003 - w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniesionego przez Annę i Leszka Diemientiew, zamieszkałych w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 14a/1 protestu do projektu miejscowego planu zagosp

2003-09-29 16:04:00
U c h w a ł a Nr XII / 101 / 2003 - w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniesionego przez Ewę Ociepkę, zamieszkałą w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 36/1 protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze

U c h w a ł a Nr XII / 101 / 2003 - w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniesionego przez Ewę Ociepkę, zamieszkałą w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 36/1 protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze

2003-09-29 16:03:13
U c h w a ł a Nr XII / 100 / 2003 - w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniesionych przez osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne

U c h w a ł a Nr XII / 100 / 2003 - w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniesionych przez osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne

2003-09-29 16:02:45
U c h w a ł a Nr XII / 99 / 2003 - w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniesionego przez Roberta Piotra Polewczyka, zamieszkałego w Ustce przy ul. Walki Młodych 1/20 protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowa

U c h w a ł a Nr XII / 99 / 2003 - w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniesionego przez Roberta Piotra Polewczyka, zamieszkałego w Ustce przy ul. Walki Młodych 1/20 protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowa

2003-09-29 16:02:15
U c h w a ł a Nr XII / 98 / 2003 - w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniesionego przez Jacka Chomczyńskiego, zamieszkałego w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 80 A protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowa

U c h w a ł a Nr XII / 98 / 2003 - w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniesionego przez Jacka Chomczyńskiego, zamieszkałego w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 80 A protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowa

2003-09-29 16:01:40
U c h w a ł a Nr XII / 97 /2003 - w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniesionego przez Marię i Adama Jakubiaków i Annę Karczmarek, wspólników Rybackiej Spółki Cywilnej „UST-204” z siedzibą w Ustce pr

U c h w a ł a Nr XII / 97 /2003 - w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniesionego przez Marię i Adama Jakubiaków i Annę Karczmarek, wspólników Rybackiej Spółki Cywilnej „UST-204” z siedzibą w Ustce pr

2003-09-29 16:01:03
U c h w a ł a Nr XII / 96 /2003- w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniesionego przez Danutę Baranowską, zamieszkałą w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 18/2 protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania p

U c h w a ł a Nr XII / 96 /2003- w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniesionego przez Danutę Baranowską, zamieszkałą w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 18/2 protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania p

2003-09-29 16:00:36
U c h w a ł a Nr XII / 95 /2003 - w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniesionego przez Towarzystwo Przyjaciół Ustki z siedzibą w Ustce przy ul.Marynarki polskiej 62a protestu do projektu miejscowego planu zagospo

U c h w a ł a Nr XII / 95 /2003 - w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniesionego przez Towarzystwo Przyjaciół Ustki z siedzibą w Ustce przy ul.Marynarki polskiej 62a protestu do projektu miejscowego planu zagospo

2003-09-29 15:59:56
U c h w a ł a Nr XII / 94/ 2003 - w sprawie: uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Ustka".

U c h w a ł a Nr XII / 94/ 2003 - w sprawie: uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Ustka".

2003-09-29 15:58:54