Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr X/92/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

2015-08-03 10:28:17
Uchwała Nr X/99/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sesjmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2015-08-03 10:17:06
Uchwała Nr X/98/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/244/2005 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 24 lutego 2005 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Limanowskiego 8 w Ustce, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ustka.

2015-08-03 10:15:45
Uchwała Nr X/97/2015 w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

2015-08-03 10:05:45
Uchwała Nr X/96/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

2015-08-03 10:04:10
Uchwała Nr X/95/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 4 B".

2015-08-03 10:02:52
Uchwała Nr X/94/2015 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ustka.

2015-08-03 09:55:40
Uchwała Nr X/93/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2015-2033.

2015-08-03 09:54:03