Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVIII/268/2016 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Ustka na lata 2016- 2019”

2018-02-21 09:01:51
Uchwała Nr XXVIII/263/2016 w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

2018-02-21 09:01:21
Uchwała Nr XXVIII/255/2016 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ustka na 2016 rok

2018-02-21 09:00:32
Uchwała Nr XXVII/254/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/246/2016 Rady Miasat Ustka z dnia 27 października 2016r.

2016-12-07 11:28:54
Uchwała Nr XXVI/251/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka.

2016-12-07 11:26:54
Uchwała Nr XXVI/248/2016 w sprawie MPZP miasta Ustka pn. "GRUNWALDZKA A".

2016-12-07 10:23:52
Uchwała Nr XXV/246/2016 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017r.

2016-12-07 10:22:26
Uchwała Nr XXVI /245/2016 w sprawie określenia rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów.

2016-12-07 10:20:51
Uchwała Nr XXVI/244/2016 w sprawie opłaty targowej.

2016-12-06 15:17:09
Uchwała Nr XXVI/243/2016 w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

2016-12-06 15:15:51