Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  RIE/1/2016 11.01.2016 r.  Spółka z o.o. Lider Projekt  Przeprowadzenie spotkania informacyjnego  1220,00 15.01.2016 r.
 2  RIE/2/2016 15.03.2016 r.  Katarzyna Sikora Przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla mieszkańców dotyczącego programu pn. "Czyste powietrze Pomorza"

1476,00

15.03.2016 r.

3 RIE/3/2016 20.04.2016 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Janusz Ciosek Wielka Reklama Projekt oraz wykonanie plakatów.

159,90

29.04.2016 r.

4 RIE/4/2016 29.04.2016 r. RessPublic Sp. z o.o. i EU-CONSULT Sp.z o.o. - konsorcjum Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022 (GPR) 44 034,00

05.09.2016 r.

5

RIE/5/2016

14.06.2016 r.

Renata Czerczak

Przewodnictwo turystyczne po Ustce w jęz.angielskim

246,00

16.06.2016 r.

6

RIE/6/2016

22.07.2016 r.

Anna Panasiuk-Siwik Tłumaczenie ustne i pisemne z języka niemieckiego

nie wiecej niż

2 000,00

31.08.2016 r.

7

RIE/7/2016

22.07.2016 r.

Przessiębiorstwo INTER-G Krystyna Ginter

Opracowanie aktualizacji dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Portu Morskiego w Ustce do roku 2021" 8 000,00

31.08.2016 r.

8

RIE/8/2016

10.08.2016 r.

Janina Dylewska

Tłumaczenie ustne i pisemne z jezyka rosyjskiego

nie więcej niż

2 000,00

13-15.08.2016 r.

9

RIE/9/2016

26.08.2016 r.

MPPARTNERS S.C. Aleksander Duszny, Paweł Kraus

Wykonanie studium wykonalności projektu pn. roboczą "Rozwój terenów zieleni w mieście Ustka"

23 985,00

26.09.2016 r.

10 RIE/10/2016 05.09.2016 r. Grupa Audytorska CONSILIUM Sp. z o.o. Weryfikacja i zatwierdzenie sprawozdań okresowego i końcowego z realizacji projektu pn.: "Proces przygotowania aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka"  3 075,00 27.12.2016
11 RIE/11/2016 31.08.2016

Powiat Słupski

Gmina Ustka

Wspólna realizacja inwestycji pod nazwą "Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 100051G na działce nr 888 w ciągu ulicy Zubrzyckiego w Ustce" 1 520 000,00 zł 31.08.2016 - 30.10.2017
12 Aneks nr 1 do umowy RIE/11/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 21.12.2016

Powiat Słupski

Gmina Ustka

Wspólna realizacja inwestycji pod nazwą "Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 100051G na działce nr 888 w ciągu ulicy Zubrzyckiego w Ustce" 1 520 000,00 zł 21.12.2016 - 30.11.2017
 

Liczba odwiedzin : 679
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Koza
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Koza
Czas wytworzenia: 2016-01-07 11:52:31
Czas publikacji: 2017-01-09 10:43:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak