Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
U c h w a ł a Nr XI / 89 / 2003 - w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustce nr V/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie M

U c h w a ł a Nr XI / 89 / 2003 - w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustce nr V/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie M

2003-09-15 16:42:02
U c h w a ł a Nr XI / 88 / 2003 - w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność gminy Miejskiej Ustka oraz uchylenia uchwały Nr X/73/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 czerwca 2003r.

U c h w a ł a Nr XI / 88 / 2003 - w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność gminy Miejskiej Ustka oraz uchylenia uchwały Nr X/73/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 czerwca 2003r.

2003-09-15 16:41:27
U c h w a ł a Nr XI / 87 / 2003 - w sprawie: zasad wniesienia w formie wkładu niepieniężnego(aportu) prawa własności nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Ustka.

U c h w a ł a Nr XI / 87 / 2003 - w sprawie: zasad wniesienia w formie wkładu niepieniężnego(aportu) prawa własności nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Ustka.

2003-09-15 16:40:59
U c h w a ł a Nr XI / 86 / 2003 - w sprawie: wystąpienia Gminy Miejskiej Ustka ze Związku Gmin i Miast Dorzecza Słupi i Łupawy.

U c h w a ł a Nr XI / 86 / 2003 - w sprawie: wystąpienia Gminy Miejskiej Ustka ze Związku Gmin i Miast Dorzecza Słupi i Łupawy.

2003-09-15 16:40:03
U c h w a ł a Nr XI / 85 / 2003 - w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. „Przy Granicy”, dla terenów usytuowanych przy ul.Słupskiej na granicy z Gminą Ustka.

U c h w a ł a Nr XI / 85 / 2003 - w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. „Przy Granicy”, dla terenów usytuowanych przy ul.Słupskiej na granicy z Gminą Ustka.

2003-09-15 16:39:08
U c h w a ł a Nr XI / 84 / 2003 - w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Ustka.

U c h w a ł a Nr XI / 84 / 2003 - w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Ustka.

2003-09-15 16:38:00
U c h w a ł a Nr XI / 83 / 2003 - w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Ustka.

U c h w a ł a Nr XI / 83 / 2003 - w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Ustka.

2003-09-15 16:36:29
U c h w a ł a Nr XI / 82 / 2003 - w sprawie: kosztów związanych z wystąpieniem Gminy Miejskiej Ustka z „Parku Wodnego” S.A. z siedzibą w Ustce.

U c h w a ł a Nr XI / 82 / 2003 - w sprawie: kosztów związanych z wystąpieniem Gminy Miejskiej Ustka z „Parku Wodnego” S.A. z siedzibą w Ustce.

2003-09-15 16:35:44
U c h w a ł a Nr XI / 81 / 2003 - w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ustka.

U c h w a ł a Nr XI / 81 / 2003 - w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ustka.

2003-09-15 16:35:05
U c h w a ł a Nr XI / 80 / 2003 - w sprawie: określenia zasad wniesienia udziałów przez Burmistrza Miasta Ustki do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej EMPEC Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce.

U c h w a ł a Nr XI / 80 / 2003 - w sprawie: określenia zasad wniesienia udziałów przez Burmistrza Miasta Ustki do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej EMPEC Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce.

2003-09-15 16:34:25